E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil loodi 2013.aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Samas kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda.

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades ja avanevad järgmistel linkidel:

 1. allergoloogia-immunoloogia  
 2. endokrinoloogia
 3. gastroenteroloogia
 4. hematoloogia
 5. kardiolooogia
 6. neuroloogia
 7. onkoloogia
 8. ortopeedia
 9. kõrva-nina-kurguarst
 10. lastearst
 11. kopsuarst
 12. reumatoloogia
 13. uroloogia
 14. nefroloogia
 15. psühhiaatria
 16. sisehaigust earst
 17. günekoloogia
 18. veresoontekirurgia

 19. valuraviarst

 20. taastusarst

 21. naha- ja suguhaiguste arst

 22. lastepsühhiaatria

 23. meestearst

 24. üldkirurgia

 25. infektsionist

 26. geneetik

 27. neurokirurgia 

 28. suu-näo- ja lõualuukirurgia

 29. lastekirurgia

 30. lastesilmaarst

 31. plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 32. ortodontia e- konsultatsiooni kokkulepped

Pilootprojekt: Täiskasvanute silmaarsti e-konsultatsiooni saatekirja nõuded

Erialadel, kellel on kokku lepitud e-konsultatsiooni tingimused on võimalus teha erialade vahelist e-konsultatsiooni.

E-saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialade vahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel  

Näiteks võib perearst e-saatekirjaga suunata uroloogi konsultatsioonile patsiendi, kelle urineerimishäired pole allunud medikamentoossele ravile ja endokrinoloogi konsultatsioonile dekompenseeritud diabeediga patsiendi. Alates 01.01.2014. kehtivad nimetatud määruse lisades eriarsti vastusele e-konsultatsiooni ja ravi ülevõtmise puhul erinevad nõuded.

Perearst esitab Tervisekassale teenuse eest tasumiseks arve, kui teenus on osutatud eelpool nimetatud nõuete kohaselt ning eriarstiabi osutaja on esitanud perearstile osutatud teenuse kohta arve. Tervisekassa tasub juhul, kui tervishoiuteenus on osutatud vastavalt eelpool nimetatud määruses kokkulepitud reeglitele (lisades 19-23, 27-29, 31-38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud nõuded). Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Sama 3039 koodi alusel tasub Tervisekassa ka eriarsti poolt ravi ülevõtmise eest juhul kui e-konsultatsiooniks saadetud andmetest selgub, et patsient vajab eriarsti vastuvõttu. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aja ja märgib selle saatekirja vastusele.  

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

Haigla

Kontaktisik

Telefon

E-post

PERH

Annely Karjama

617 1540

perearst [at] regionaalhaigla.ee (perearst[at]regionaalhaigla[dot]ee)

 TÜK Merje Tikk 731 9308 merje.tikk [at] kliinikum.ee (merje[dot]tikk[at]kliinikum[dot]ee)
Tallinna Lastehaigla Reet Raukas 697 7127 perearst [at] lastehaigla.ee

ITK

Lea Karik

606 7887

perearst [at] itk.ee (perearst[at]itk[dot]ee)

LTKH

Anneli Vaalma

650 7370

kvaliteet [at] keskhaigla.ee (kvaliteet[at]keskhaigla[dot]ee)

IVKH

Monyca Sepp

331 1103

monyca.sepp [at] ivkh.ee (monyca[dot]sepp[at]ivkh[dot]ee)

Pärnu Haigla

Kaja Ressar

447 3303

kaja.ressar [at] ph.ee (k)aja.ressar [at] ph.ee (aja[dot]ressar[at]ph[dot]ee)

Viljandi Haigla Kadri Kõivumägi 5770 4731

kadri.koivumagi [at] vmh.ee (kadri[dot]koivumagi[at]vmh[dot]ee)

Corrigo OÜ Merle Harjo 552 6928

merle.harjo [at] corrigo.ee (merle[dot]harjo[at]corrigo[dot]ee)

AS Medita Baltics

Egle Hani

581 01 913

egle.hani [at] medita.ee (egle[dot]hani[at]medita[dot]ee)

AS Ortopeedia Arstid

Diana Timošova 606 7747

diana [at] ortopeediaarstid.ee (diana[at]ortopeediaarstid[dot]ee)

OÜ Arstikeskus Confido Viire Reigo 526 3834

viire.reigo [at] confido.ee

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.