Avaldused

Avaldused inimesele

Palume avalduse saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Tervisekassa klienditeenindusse, helistades meie klienditelefonile +372 669 6630 või kirjutades e-kirja aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Vajalikud dokumendid palume Tervisekassasse saata postiga, digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või tuua Tervisekassa klienditeenindusse.

 

 

 

Perearsti nimistusse registreerumise avaldus

avaldus

Kontoandmete muutmise avaldus

e-avaldus

odt

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

odt

Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

odt

Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

Tüüptingimused

odt

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija)

e-avaldus

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija, ülalpeetav abikaasa)

odt

Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks

odt

Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

odt

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

odt

Avaldus kaugvastuvõtu raviarvete kontrolliks

odt

Taotlus vaktsiinikahjude hüvitamiseks

pdf

Vaide põhi

pdf

European union forms

EU-related applications are also available at the EHIF’s customer service offices.

Required documents can be submitted:

 • by bringing them to the regional EHIF office; 
 • by regular mail 
 • by e-mailing in digitally signed form to info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)
 • Application for the European health insurance card

e-service Ordering the European health insurance card

pdf

doc

odt

 • Application for prior authorisation for planned treatment abroad
 

doc

odt

 • Prior authorization for planned treatment abroad - medical council protocol form  

 

doc

 

 • Application form for reimbursement of costs of health care service in the European Union

  Please note! This application cannot be sent by email. 

  The application together with original documents must be taken to the EHIF’s customer service office or sent by regular mail to the address Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf

doc

odt

 • Application form for reimbursement of the cost of a prescription drugs purchased in the European Union with an Estonian digital prescription
pdf

doc

odt

 • Application for an E104 form
pdf doc odt
 • Application form for Medical examination response

NB: from 01.01.2021, form E116 will be replaced by a medical examination response. The medical examination response compliance guide can be found here. The response to the medical examination can also be opened from the guide. If you do not open this file in Chromes, please open it with Internet Explorer (available for download at https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx Adobe Reader can be downloaded here  https://get.adobe.com/reader/)

However, if you are unable to open and complete the medical examination response, you can issue the following document to the person to prove temporary incapacity for work here.

In case of problems with the download, please contact the customer service of the Estonian Health Insurance Fund.

pdf 

 

 

 • Application for S1 certificate

 

doc odt
 • Application for termination of form E121/S1 and restoration of insurance with EHIF
pdf

doc

odt

 • Application for registration of an insured person and/or his/her family members in another EU member state

  Please note! The application together with original documents must be taken to the EHIF’s customer service office or sent by regular mail to the address Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf 

doc

odt

Avaldused tööandjale

 

 • Tööandja tõend

odt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

odt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
odt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
odt

NB ! Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.

Avaldused partnerile

 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

Alates 01.02.2018 saab õiendi esitada ainult digitaalselt allkirjastatud dokumendina aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Kirja pealkirjaks palume teemareale märkida „TVL parandus“.

odt
 • Avaldus kasutajanime ja parooli saamiseks

odt

 • Retseptiblankettide tellimusvorm

odt

 • Raviarsti põhjendus taotletava ravimi erandkorras kompenseerimise kohta

odt

 • Avaldus töövõimetushüvitise taotlemiseks EL liikmesriigis

Avaldus  tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt

 • Arstliku läbivaatuse vastus

NB: Antud vorm tuleb  alla laadida arvutisse, enne vorm ei avane. Alla laadimine on vajalik isikuandmete  turvalisuse tagamiseks. Arstliku läbivaatuse alla laadimise ja täitmise juhis on leitav siit. 

Kui Teil ei õnnestu vormi vastavalt juhisele alla laadida* ja täita, on Teil võimalik väljastada isikule järgnev dokument ajutise töövõimetuse tõendamiseks  siit.

Probleemide korral alla laadimisel palun võtke ühendust Tervisekassa klienditeenindusega.

*Kui Teil ei avanenud  alla laetud fail Chromes, palume avada see Internet Exploreriga (saab alla laadida aadressilt https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx  Adobe Readeri saab laadida siit https://get.adobe.com/reader/)

pdf

 • Taotlus hambaravihüvitise ja proteesihüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

NB! Taotlus esitatakse ainult hüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks (ei kasutata laste, vältimatu ning tasuta hambaravi korral). 

odt

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.  

Palume blankettide täitmisel kasutada Tervisekassa kodulehel olevaid failivorminguid (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.

 

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2021 asendub vorm E116  Arstliku läbivaatuse vastusega. Alates 01.01.2021 avaneb võimalus antud dokument alla laadida täidetaval kujul.

Did you find what you were looking for?

Did you find what you were looking for?

If you have any questions, please write to our client service info@haigekassa.ee. Thank you!