Hambaravihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 muutus proteesihüvitis mitterahaliseks. Proteesihüvitist saavad patsiendid ainult haigekassa lepingupartnerite juures ning teenuseosutajad peavad hüvitise pakkumiseks sõlmima haigekassaga lepingu.

Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot ja see kehtib kõigile osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63-aastastele ravikindlustatud inimestele.

Teenused

Proteesiteenused on sätestatud tervishoiuteenuste loetelus ja hinnad määrab iga asutus ise vastavalt metoodika määrusele.

Asutustel on kohustus raviarvele märkida osutatud teenused (vt metoodika määruse lisa) ning teenuste summa kokku.

Leping

Tervisekassa sõlmib lepingu sooviavalduse alusel kõigi teenuseosutajatega, kellel on olemas tegevusluba. Valikuprotsessi ei toimu. Lepinguid sõlmivad Tervisekassa piirkondlikud haldurid, kelle poole saab pöörduda lisainfo saamiseks. Taotluse menetlemisele on planeeritud keskmiselt üks nädal.

Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvormi aadressile hambaravi [at] tervisekassa.ee

IT-arendus

Hambaarsti infosüsteem võimaldab näha patsiendi õigust proteesihüvitisele ning avatud proteesihüvitise dokumendi korral selle kehtivust ja hüvitise jääki. Samuti saab teenuseosutaja saata elektroonilise andmevahetuse kaudu Tervisekassale arveid ning pärida arvete ja nende koondarveldamise kohta infot.

Edastatud arvetele koostabTervisekassa koondarved kord nädalas. See tähendab, et teenuseosutaja ei pea eraldi koondarveid kontrollima ja kinnitama.

IT-arenduse funktsionaalsused

  • Patsiendi mitterahalise proteesihüvitise õiguse ja hüvitise jäägi kontroll (hüvitise suurus on 260 eurot kolmeks aastaks)
  • Hüvitise raviarvete edastamine
  • Edastatud arvete summade ning koondarveldamise info päringud

Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi [at] tervisekassa.ee (subject: Arved) .