Töötamine Euroopa Majanduspiirkonnariigis või Šveitsis