Meditsiiniseadmete loetelu 2023. 1. jaanuarist

Alates 1. jaanuarist 2023 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 163 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik diabeetikutele, raske ihtüoosiga, erinevate stoomide, haavade, urineerimisfunktsiooni häiretega, uneapnoega, lümfitursetega ja venoosse puudulikkusega patsientidele. Samuti lisandub uusi seadmeid ortoose ja tallatugesid vajavatele patsientidele.  

Tagamaks toodete jätkusuutlikku valmistamist ja müüki patsientidele, tõstame hinnaläbirääkimiste tulemusel osade meditsiiniseadmete hindu ning mõnes tootegrupis muutuvad seetõttu ka piirhinnad. Lisaks arvame hinnakirjast välja 173 meditsiiniseadet, mille tootmine või turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele  kättesaadavad alternatiivsed seadmed. 

Ühe tähtsa muudatusena hakkab haigekassa hüvitama pideva insuliini pumpravi kuni 26-aastaseks saamiseni. See on väga oluline oma tervise eest hoolivatele noorte jaoks, et nad saaksid lapseeas alustatud pumpraviga jätkata pärast 19-aastaseks saamist. Samuti toetab otsus neid 19-25 aastaseid raviks motiveeritud noori, kes kasutavad glükoosimonitooringu süsteeme, kuid nendest üksi jääb veresuhkru kontroll puudulikuks, mis tähendab, et glükoositase on liiga kõrge või ei püsi raviks seatud eesmärkvahemikus. Rahastusega võimaldatakse ka pumpraviks vajalike diabeeditarvikute – infusioonivahendite, reservuaaride, pideva glükoosimonitooringu komplektide ja glükoosisensorite kättesaadavus. Samuti toetame insuliinipumba ostu nendele noortele, kellel eelmise seadme soodustusega ostust on möödas vähemalt neli aastat. Pumpravi määrab ja ravi toimimist hindab endokrinoloog. 

Laiendame pideva glükoosimonitooringu süsteemide ehk saatjate ja sensorite väljakirjutamise õigust sisearstidele (seni piiratud endokrinoloogide ja lastearstidega). Sisearstidele ravi määramise õiguse andmine on vajalik, sest teatud piirkondades tegelevad täiskasvanud 1. tüübi diabeedi patsientide ravi ja nõustamisega just raviasutustes sisearstid. 

Esmakordselt hakkab haigekassa rahastama uudset haavaraviseadet, mis kiirendab haavade paranemist ning vähendab valu. Tegu on automatiseeritud elektristimulatsioonil põhineva seadmega, mis on abiks raskesti paranevate haavade ja haavandite  korral, mis ei ole vaatamata adekvaatsele haavaravile (st lokaalne ravi, haavade sidumine, kompressioonravi) paranenud kuue kuu jooksul. Enamasti vajavad patsiendid raviks ühte seadet, kuid patsientidele, kes vajavad kordusravi, võimaldame kahe seadme kasutust. Kuna tegu on spetsiifilise raviviisiga, peab ravi määrama ortopeed või kirurg. 

Katmaks patsientide suuremat vajadust, suurendame aasta algusest uriinikottide rahastust. Urostoomiga patsiendid saavad senise 18 koti asemel kuni 50 kotti kalendripoolaastas ning urineerimisfunktsiooni häirega patsiendid 60 koti asemel kuni 90 kotti kalendripoolaastas.  

 

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Määruse lisas toodud meditsiiniseadmete loetelu Exceli formaadis on toodud siin.  Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.  

 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda haigekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.