FIE ja tema abikaasa

NB! Ravikindlustusele on õigus inimesel, kes on kantud füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse.

NB! Ravikindlustusele on õigus FIE abikaasal, kes osaleb ettevõtte tegevuses ega ole FIE lepinguline töötaja või äripartner.

FIE õigus ravikindlustusele

Ravikindlustatud on inimesed, kes on kantud füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse. 

Kui Sa otsustad hakata tegelema ettevõtlusega, pead ennast äriregistris registreerima füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE). Täpsemat infot ettevõtlusega alustamise ja FIE kohustuste kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee ja justiitsministeeriumi veebilehelt "Füüsilisest isikust ettevõtja". 

Kui inimese ravikindlustus andmete esitamise päeval ei kehti, tekib tal ravikindlustus 14-päevase ooteaja möödumisel.

Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuse ajal, siis ooteaega ei ole ja ravikindlustus jätkub uuel alusel ilma katkemiseta.

FIE ravikindlustus peatub kahe kuu möödumisel tegevuse, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kandmisest äriregistrisse või maksu- ja tolliameti maksukohustuslaste registrisse.

Andmed peatamise kohta on äriregister või maksu- ja tolliamet kohustatud Tervisekassale esitama 10 kalendripäeva jooksul.

FIE tegevuse jätkamise kohta esitab äriregister andmed 10 kalendripäeva jooksul. Notarite andmed, kes ei ole äriregistris registreeritud, edastab maksu- ja tolliamet.

Pärast peatamise lõpetamist jätkub ravikindlustus ilma ooteajata.

FIE õigus ravikindlustusele lõpeb kustutamiskande tegemisel äriregistris või maksukohustuslaste registris.

Lõpetamise andmed esitab Tervisekassale äriregister või maksu- ja tolliamet 10 kalendripäeva jooksul.

Ravikindlustus kehtib veel kaks kuud pärast kustutamiskande tegemist.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info".

FIE abikaasa õigus ravikindlustusele

FIE abikaasal on õigus ravikindlustusele, kui:

  • abielu on sõlmitud ja kehtiv
  • abikaasa osaleb tavapäraselt FIE ettevõtte tegevuses
  • abikaasa ei ole FIE-ga töösuhtes ega ole ka tema lepinguline äripartner

FIE abikaasa võib olla lisaks kindlustatud ka mõnel teisel alusel (näiteks töölepingu alusel), abistades samal ajal ka oma FIE-st abikaasat.

FIE abikaasa kindlustuse vormistamiseks tuleb äriregistrisse kantud FIE-l registreerida oma ettevõtluses osalev abikaasa maksu- ja tolliameti töötamise registris töötamise liigiga „SM kohustusega FIE abikaasa“.

Kui FIE abikaasal ei ole andmete esitamise päeval ravikindlustust, tekib see töötamise registrisse kandmisest arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel. Kui FIE abikaasa ravikindlustus on sellel päeval kehtiv, siis ooteaega ei teki ja see jätkub töötamise registri kande alusel ilma katkemiseta.

Abikaasa andmete kandmisega töötamise registrisse tekib FIE-l kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu. Täpsem info maksu- ja tolliameti kodulehel: https://www.emta.ee/et/registreerimine-ettevotlus/fuusilisest-isikust-ettevotjale/kasulik-teave/fie-abikaasa#kaks

FIE abikaasa ravikindlustus peatub kahe kuu möödumisel FIE tegevuse peatamisel äriregistris. FIE-l tuleb sama kuupäevaga peatada ka abikaasa registreering töötamise registris. Peatamise aluseks tuleb valida „Teenistussuhte peatamine muul põhjusel".

Peatamise lõppemisel jätkub ravikindlustus ilma ooteajata.

FIE abikaasa ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud ettevõtte tegevuses osalemise lõppemise päevast või FIE kustutamisest äriregistris. FIE peab abikaasa registreeringu töötamise registris lõpetama. Lõpetamise aluseks tuleb valida  „Muud põhjused“.

Kui FIE kustutatakse äriregistrist, lõpeb ka tema abikaasa ravikindlustus.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.