Õpilane ja üliõpilane

NB! Ravikindlustusele on õigus Eesti või välisriigi (üli)õpilasel ja doktorandil.

Ravikindlustusele on õigus Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:

 • põhiharidust omandavatel õpilastel

 • üldkeskharidust omandavatel õpilastel
 • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
 • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel
  • Doktorantidel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui nad saavad doktoranditoetust. Doktoriranditoetuse saajate ravikindlustuse tagab riik, makstes nende eest sotsiaalmaksu. Doktoranditoetust saavate inimeste ravikindlustus vormistatakse haridus- ja teadusministeeriumi esitatud andmete alusel.

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab Tervisekassale haridus- ja teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud Tervisekassasse, teeb Tervisekassa kindlustuse jõustumise kohta kande viie kalendripäeva jooksul

Ravikindlustuse lõppemine

 • Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
 • Üldkeskharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse  lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane on kolme aasta jooksul pärast õppima asumist õppeasutust lõpetamata eksmatrikuleeritud, lõpeb kindlustuskaitse ühe kuu möödumisel.
 • Kutseõppe omandaja  kindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või omal soovil eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
 • Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel. 

Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused? Kontrollige oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistage Tervisekassa klienditelefonile (+372)  669 6630. 

Välismaal õppijad

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama Tervisekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. õppeasutuse nimi
 2. õppeasutuse aadress
 3. õppija ees- ja perekonnanimi
 4. õppija isikukood või sünniaeg
 5. õppeperioodi kestus
 6. õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri

Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi ja taotluse esitamiseks on järgmised võimalused: 

 1. riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse taotlemine (rase, välisriigis õppija)“ 
 2. e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile info [at] tervisekassa.ee
 3. postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113   

Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.

Tervisekassal on hea meel teatada, et sellest aastast lisandus rasedatele ja välisriigis õppijatele mugav võimalus kindlustuse taotlemiseks riigiportaali kaudu.

Kui siiani pidi dokumente saatma Tervisekassasse posti või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna, siis sellest aastast saab need esitada eesti.ee teenuse „Ravikindlustuse taotlemine (Rase; välisriigis õppija)" kaudu.

Taotluse staatust saab inimene ise jälgida riigiportaalist. Kindlustus vormistatakse 5 tööpäeva jooksul ning sellest teavitatakse e-kirjaga. 

Lisainfo info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või +372 669 6630 (E - N 8.30 -16.30; R 8.30 – 14.00). 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Kui üliõpilase õppekava nominaalaeg on kolm aastat, siis ravikindlustus kehtib neli aastat ja kolm kuud. Seega kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, siis ülikooli kaudu saadav ravikindlustus lõpeb järgmisel sügisel. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630. 

Jah, ravikindlustuse saamisel ei ole õpilase koormus oluline.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.