Pensionär

NB! Ravikindlustusele on õigus Eestis riiklikku pensioni saaval inimesel (vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, rahvapension, eripensionid).

Riiklikku pensioni saavad inimesed

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse inimestele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni:

Riikliku pensioni liigid:

 • Vanaduspension, sealhulgas:
  • ennetähtaegne vanaduspension
  • edasilükatud vanaduspension
  • soodustingimustel vanaduspension
  • paindlik vanaduspension
 • Töövõimetuspension
 • Toitjakaotuspension
 • Rahvapension
 • Represseeritu pension
 • Kutsealade sooduspensionid

 

Täpsemat informatsiooni saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ravikindlustuse taotlemine Ravikindlustuse tekkimine Ravikindlustuse lõppemine

Vajalikud andmed kindlustuse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab Tervisekassale sotsiaalkindlustusamet.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Tervisekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide Tervisekassasse saabumist.

Vanaduspensionäri ja toitjakaotuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam Eestis määratud riiklikku pensioni.

Töövõimetuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast püsiva töövõimetuse lõppemist.

Parlamendipensionär

Ravikindlustuse taotlemine Ravikindlustuse tekkimine Ravikindlustuse lõppemine
Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab Tervisekassale Riigikogu Kantselei.

 

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Tervisekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide Tervisekassasse saabumist.

Parlamendipensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam riiklikku pensioni.

Venemaa relvajõudude mittetöötavad pensionärid

Ravikindlustuse taotlemine Ravikindlustuse tekkimine

Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab Tervisekassale Vene Föderatsiooni Suursaatkonna sotsiaalkindlustuse osakond.

Ravikindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Tervisekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide Tervisekassasse saabumist.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.