Töötu

NB! Ravikindlustusele on õigus töötukassas arvele võetud töötul.

Õigus ravikindlustusele on töötukassas registreeritud töötutel.

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed ravikindlustuse tekkimiseks esitab Tervisekassale töötukassa.

Ravikindlustus kehtib:

  • töötuskindlustushüvitise saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele
  • töötutoetuse saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele
  • töötutel, kes ei saa töötutoetust, töötuna arveloleku 31. päevast
  • töötutel, kes ei saa töötutoetust, kuid kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel, osalemise esimesest päevast
  • mittetöötavatel inimestel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel, avalduse esitamise päevast

Ravikindlustuse lõppemine

Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu pärast.

Täpse info töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hüvitiste kohta leiate töötukassa kodulehelt.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või Tervisekassa klienditelefonil +372 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.