Meditsiiniseadmete loetelu alates 1. juulist 2023. aastal

Alates sellest aastast muudetakse meditsiiniseadmete loetelu kaks korda aastas – 1. jaanuaril ja 1. juulil. Alates 1. juulist 2023 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 17 uut Tervisekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik sensorravil diabeetikutele, urineerimisfunktsiooni häirete ja lümfitursetega  patsientidele. Samuti lisandub uusi seadmeid ortoose vajavatele patsientidele.   

Tagamaks toodete jätkusuutlikku valmistamist ja müüki patsientidele, tõstame hinnaläbirääkimiste tulemusel 18 meditsiiniseadme hinda ning õla- ja küünarliigest fikseerivad tugede piirhinnarühmas tõusid seetõttu ka piirhinnad, millest Tervisekassa soodustust arvutatakse. Lisaks arvame hinnakirjast välja 11 meditsiiniseadet, mille tootmine või turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele  kättesaadavad alternatiivsed seadmed.  

Katmaks patsientide suuremat vajadust, suurendame raske geneetilise nahahaigusega Epidermolysis Bullosa ravis kasutatavate haavasidemete rahastust 3600 tükilt 6000 tükini kalendriaastas.  

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Määruse lisas toodud meditsiiniseadmete loetelu Exceli formaadis on toodud siin. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.   

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.