Videovastuvõtu tulemustasu

Märtsis 2021 lõi haigekassa kõigile eriarstiabi teenust pakkuvatele partneritele võimaluse taotleda tulemustasu inimestele turvalise ja mugava videovastuvõtu võimaluse pakkumise eest.  

Videovastuvõtu tulemustasu saamiseks tuleb ületada lävend. Vastava eriala ambulatoorsetest vastuvõttudest peab vähemalt 5% olema tehtud kaugteel ja nendest omakorda vähemalt 10% videolahendust kasutades. Täiendavalt on võimalus tulemustasu saada kui valdkonna spetsialisti (füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeedia, psühholoogia) ambulatoorsetest vastuvõttudest ja teraapiatest on vähemalt 10% tehtud videolahendust kasutades. Tervisekassa jälgib kaug- ja videovastuvõttude osakaalu raviarvete alusel.  

Lisaks jälgib Tervisekassa inimeste videovastuvõtuga rahulolu. Rahulolu hinnatakse tagasiside küsimustiku alusel ning see peab asututsel olema vähemalt  70%.  

Alates 01.01.2022 on tulemustasu suurus kahekordistunud. Tulemustasu suurus kujuneb vastavalt videovastuvõttude arvule eriala või valdkonna kohta kalendrikuus järgmiselt: 

a) 1-100 videovastuvõttu 320 EUR;

b) 101-300 videovastuvõttu 960 EUR;

c) 301-600 videovastuvõttu 1920 EUR;

d) 601-1000 videovastuvõttusid 3200 EUR;

e) 1001 või enam videovastuvõttu 6400 EUR


Videovastuvõtu tulemustasu saamiseks tuleb partneril teha järgmist: 

 1. Valida kasutajate vajadusele vastav videolahendus ja silmas pidada järgmist: 

  1. Infoturbe tagamiseks tuleb asutuse võrgu- ja infosüsteemide riskianalüüsi täiendada videovastuvõtu osutamiseks kasutatava tarkvara osas; 

  2. Andmekaitse tagamiseks tuleb teostada mõjuhinnang või põhjendada juhatuse otsusega selle tegemata jätmine; 

  3. Koostada tuleb patsiendijuhis videovastuvõtu kasutamiseks ning inimese andmete kasutamise selgitamiseks; 

  4. Andmevahetus peab olema krüpteeritud; 

  5. Kasutada tuleb elektroonilist isikutuvastus.

 2. Esitada Tervisekassale taotlus tulemustasu saamiseks e-kirjaga kaugvastuvott [at] tervisekassa.ee (kaugvastuvott[at]tervisekassa[dot]ee)

 

*Täpsemalt saab videovastuvõtu tulemustasu lepingu tingimustega tutvuda ravi rahastamise lepingu lisa 2 (punktis 3.16 ning alapunktides)

 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.