Loetelu muutmine 2013-2023

Register 2023. a menetletavate taotluste kohta

2023. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2023. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Ettepanekute kohta koostatud eksperthinnangud avalikustatakse taotluste juures menetlusperioodi jooksul. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 9. märts 2023. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimetus
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts   
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide Selts   
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts   
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts   
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia Ühing   
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   

1521

Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   
1522Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi pegtsetakoplaanigaOY Swedish Orphan Biovitrum Ab   
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1523  
1524Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide SeltsLisaandmed 1524  
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1525  
1526Adjuvantravi atesolizumabiga varases staadiumis mitte-väikerakk kopsuvähiga patsientidele operatsiooni ja plaatinapõhise kemoteraapia järgseltEesti Onkoteraapia Ühing   
1527Tüümuse stromaalse lümfopoetiini vastane bioloogiline ravi (anti-TSLP-ravi) astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts   
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts   
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts   
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts   
1531MRT põhine intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimineEesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1531  
1532Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - pärasoole pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1533Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - hingetorust, bronhist või kopsust lähtunud pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts   
1537Tuppe paigaldatav tugirõngas ehk pessaar vaagnapõhjaorganite allavaje ja/või uriinipidamatuse korrektsiooniksEesti Naistearstide Selts    
1538Metastaatilise või mitteresestseeritava uveamelanoomi ravi tebentafuspigaEesti Onkoteraapia Ühing, Medison Pharma Eesti OÜLisaandmed 1538  
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1540  
1541Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumis-reparatsiooni geeni defekt-susega (mismatch repair deficient, dMMR) kasvajate raviksMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1542Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga koos bevatsizumabiga või ilma, persisteeriva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaelavähi raviks täiskasvanutel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 1Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1544Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - söögitoru pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1546Oksüdatiivse stressi taseme määramineEesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts   
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1548Neuromuskulaarne ultraheli (NMUH)Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Lisaandmed 1548

  
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts   
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts   
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1552  
1553Gestatsioondiabeedi nõustamine (ämmaemand)Eesti Ämmaemandate Ühing   
1554Vastsündinu ja imiku toitmisnõustamineEesti Ämmaemandate Ühing   
1555Vaimse tervise nõustamine perinataalperioodisEesti Ämmaemandate Ühing   
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1556  
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal   
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1559Spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring vastsündinuteleEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1560Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi tsidofoviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1560  
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1562Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine. Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon.Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1565  
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur. Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal.Eesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1566  
1567Rinna- ja munasarjavähi täppisennetuse tervikteenusEesti Onkoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts    
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1570Esmatasandi piirkondlik kriisikeskusEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts    
1572Perearsti rahastusmudeli pearaha perearsti ning perearsti puhkuseagse asendaja tööjõukulu komponendi muutmine praeguselt 147 töötunnilt kuus 168 töötunniksEesti Perearstide Selts    
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts    
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ   
1575Intrakraniaalne elektroentsefalograafia (EEG)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1575  
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1576  
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ   
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ   

1582

Ambulatoorse ja statsionaarse neuroloogilise patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti - neuroloogi)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1583Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurAbbvie Eesti OÜ   
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing    

 

Register 2022. a menetletavate taotluste kohta

2022. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2022. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2022. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimetus
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

Lisa 1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425  
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts  KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH 1453
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   

1461

Lisa 1461

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478KTH 1478
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479KTH 1479
1480Invasiivkardioloogia teenuste rakendustingimuste muutmineEesti Kardioloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts MTH 1481KTH 1481
1482Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts, Eesti Anestesioloogide Selts

Lisaandmed 1482

 KTH 1482
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Lisaandmed 1483

Lisaandmed 2 1483

MTH 1483KTH 1483
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravisTallinna Kirurgide Selts

Lisaandmed 1485

MTH 1485KTH 1485
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts MTH 1486KTH 1486
1487Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ravi anifrolumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1487MTH 1487KTH 1487
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1488 
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeligaEesti Naistearstide Selts

Lisaandmed 1 1489

Lisaandmed 2 1489

Lisaandmed 3 1489

MTH 1489

MTH lisa 1489

KTH 1489
1490Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoasEesti Lastekirurgide Selts

Lisaandmed 1490

 KTH 1490
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seadeEesti Kardioloogide Selts MTH 1491KTH 1491
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1492

Lisaandmed 2 1492

  
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1493

Lisaandmed 2 1493

  
1494Retsidiveerunud või refraktaarse hulgimüeloomi ravi isatuksimabi ja pomalidomiidigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1494KTH 1494
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts

Patsientide arvamus (ei ole esitatud organisatsiooni kaudu)

MTH 1495 
1496Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini SeltsLisaandmed 1496 KTH 1496
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1497MTH 1497KTH 1497
1498Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1498 KTH 1498
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1499MTH 1499KTH 1499
1500Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumisreparatsiooni geeni  defektsusega (mismatch repair deficient, dMMR) metastaatilise kolorektaalvähi esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1500 
1501Pembrolizumab kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga 
esimese rea ravis lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise söögitoru kartsinoomiga või mao-söögitoru HER2-negatiivse adenokartsinoomiga patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1501MTH 1501KTH 1501
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1502

MTH 1502

MTH lisa 1502

KTH 1502
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseksEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1503KTH 1503
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1504KTH 1504
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1505MTH 1505KTH 1505
1506Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga lokaalselt retsidiveerunud mitteresetseeritava
või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi ravis patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10 ja kes ei ole saanud eelnevalt kemoteraapiat metastaatilise haiguse raviks
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1506MTH 1506KTH 1506
1507Isiksuse uuring. Kognitiivse funktsiooni uuring.Eesti Lastearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1507 KTH 1507
1508Täiskasvanud patsientide Clostridioides difficile infektsiooni retsidiivide ravi ja ennetamineEesti Infektsioonhaiguste SeltsLisaandmed 1508MTH 1508KTH 1508
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1509 KTH 1509
1510Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (anküloseeriv spondüliit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1510 KTH 1510
1511Bioloogiline ravi kroonilise urtikaaria korralEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1511 KTH 1511
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide SeltsLisaandmed 1512  
15132. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Haigekassa  KTH 1513
1514Alalõualiigese unilateraalne endoproteesEesti Näo-lõualuudekirurgia Selts, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1 1514

Lisaandmed 2 1514

 KTH 1514
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1516Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1516
1517Soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium (AEK)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1518Fenestreeritud ehk avadega ja harulise aordi stentproteesi kasutuselevõtmine (FEVAR ja BEVAR)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   

Register 2021. a menetletavate taotluste kohta

2021. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2021. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 12. märts 2021. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimetus
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia SeltsLisaandmed 1325MTH 1325KTH 1325
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimineEesti Onkoteraapia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts  KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1366  
13811. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1381
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts  KTH 1394
1397Silma standardproteesi sobitamineEesti Oftalmoloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1399MTH 1399KTH 1399
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1400MTH 1400KTH 1400
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1402KTH 1402
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1404 
1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)Eesti Radioloogia Ühing   

1406

lisa 1406

VirtuaalnavigatsioonibronhoskoopiaEesti Kopsuarstide Selts

Lisaandmed 1 1406

Lisaandmed 2 1406

Lisaandmed 3 1406

 KTH 1406

1407

Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviksEesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1407
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1408

MTH lisa 1408

KTH 1408
1409Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäevEesti Hematoloogide Selts   
1410Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1410

MTH lisa 1410

KTH 1410
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1412KTH 1412
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1413KTH 1413
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1415

MTH lisa 1415

KTH 1415
1416Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1416
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1420Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi  Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1420
1421Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1421
1424Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425 KTH 1425
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravisEesti Anestesioloogide Selts   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1439Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal.Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1439 KTH 1439
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide SeltsLisaandmed 1440MTH 1440KTH 1440
1441Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt)Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1442Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid)Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts MTH 1443KTH 1443
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts MTH 1444KTH 1444
1445Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korralEesti Uroloogide Selts

Lisaandmed 1445

Lisaandmed 2 1445

MTH 1445KTH 1445
1446pH-meetriaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia ÜhingLisaandmed 1446

MTH 1446

MTH lisa 1446

KTH 1446
1447Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia - VAC-süsteem)Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1447

Lisaandmed 2 1447

Lisaandmed 3 1447

 KTH 1447
1448Gemtuzumabosogamitsiini (GO) kombinatsioon ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuurigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1448KTH 1448
1449Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur - obinutuzumab lisamine tervishoiuteenuskoodiEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1449MTH 1449KTH 1449
1450Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseksEesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1450MTH 1450KTH 1450
1451HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteiliEesti Patoloogide SeltsLisaandmed 1451MTH 1451KTH 1451
14521. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1452 KTH 1452
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1453

MTH 1453

MTH 1453 2

KTH 1453
1454Mõõduka ja raske atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1454

MTH 1454

MTH 1454 lisa

KTH 1454
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts MTH 1456KTH 1456
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts MTH 1457KTH 1457
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1458MTH 1458KTH 1458
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1459MTH 1459KTH 1459
1460Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon
Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1460MTH 1460KTH 1460

1461

1461 lisa

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts MTH 1461KTH 1461
1462Atesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabiga mitteresetseeritava maksarakulise vähi ravisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1462MTH 1462KTH 1462
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1463KTH 1463
1464Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur)Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1464

MTH lisa 1464

KTH 1464
1466Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamineEesti Transfusioonmeditsiini Selts   
1467Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1467MTH 1467KTH 1467
1468Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1468MTH 1468KTH 1468
1469Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikuleEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1469
1470Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur- ravimi eribuliin lisamine komplekshinda mitteopereeritavate pehmekoe sarkoomide raviks täiskasvanud patsientidel kes on saanud varem antratsükliini sisaldavat raviEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1470 
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts MTH 1471KTH 1471
1472Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatavEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1472 KTH 1472
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1475Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder)Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1475
1476Hapnikutarbimise võime kompleksuuring (HK kood 6333)Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon   
1477Lastekardioloogia ehhokardiograafia valveringEesti Kardioloogide Selts   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478 
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479 

Register 2020. a menetletavate taotluste kohta

2020. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2020. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pokrovski [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan.
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid.

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 6. märts 2020. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimi
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts   
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts   
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrollEesti Kardioloogide Selts   
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts   
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts   
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

1104 lisa

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts

Lisaandmed 1104

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts   
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts   
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts   
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing   
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa   
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts   
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide SeltsLisaandmed 1306MTH 1306KTH 1306
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts 3D printimise tõenduse ülevaadeKTH 1325
1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmineMTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts   
1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravisEesti Hambaarstide Liit   
1334Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1334KTH 1334
1343Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korralEesti Kopsuarstide Selts  KTH 1343
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 2019 täiendatud KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1366MTH 13662019 täiendatud KTH 1366
1376Mitraalklapi perkutaanne plastikaEesti Kardioloogide Selts   
1377Telemeetriline EKG monitooringEesti Kardioloogide Selts   
13811. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1381 KTH 1381
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1382KTH 1382
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1383KTH 1383
1384Endoskoopiline kolangioskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing MTH 1384KTH 1384
1385Endoskoopiline submukoosne dissektsioonEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia ÜhingLisaandmed 1385MTH 1385KTH 1385
1386Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniibEesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1386

MTH lisa 1386

KTH 1386
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1387

MTH lisa 1387

KTH 1387
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit

Lisaandmed 1388

Lisaandmed lisa 1 1388

Lisaandmed lisa 2 1388

Lisaandmed lisa 3 1388

  
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1389KTH 1389
1390Autoimmuunse pulmonaalse alveolaarse proteinoosi bioloogiline ravi anti_CD20-ga, 6-kuuline ravikuurEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1390MTH 1390KTH 1390
1391PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-gaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts, L.Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts 

MTH 1391

MTH lisa 1391

KTH 1391
1392Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nuleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1392MTH 1392KTH 1392
1393PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmineEesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide SeltsLisaandmed 1393MTH 1393KTH 1393
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide SeltsLisaandmed 1394MTH 1394KTH 1394
1395Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendilEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

Lisaandmed (I osa) 1395; Lisaandmed (II osa) 1395 ; Lisaandmed (III osa) 1395; Lisaandmed (IV osa) 1395

  
1396Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, 300 mgEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1396MTH 1396KTH 1396
1397Silma standardproteesi sobitamineEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1397  
1398Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur inotuzumabosogamitsiiniga, üks ravipäevEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1398MTH 1398KTH 1398
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1399MTH 1399 
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1400MTH 1400 
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide SeltsLisaandmed 1401

MTH 1401

MTH lisa 1401

KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1402 
1403Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaatEesti Anestesioloogide Selts  KTH 1403
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1404 
1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)Eesti Radioloogide ÜhingLisaandmed 1405MTH 1405KTH 1405
1406VirtuaalnavigatsioonibronhoskoopiaEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1406MTH 1406KTH 1406
1407Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviksEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1407MTH 1407KTH 1407
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1408

MTH lisa 1408

 
1409Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäevEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1409MTH 1409KTH 1409
1410Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1410

MTH lisa 1410

 
1411Bioloogiline ravi interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga 2. tüüpi põletikuga astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1411MTH 1411KTH 1411
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1412 
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1413 
1414Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopialEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing  KTH 1414
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1415

MTH lisa 1415

 
1416Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1416MTH 1416KTH 1416
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1417

MTH 1417

MTH lisa 1417

KTH 1417
1418Adjuvantravi trastuzumabemtansiiniga HER2-positiivse II-III staadiumi patsiendil, kel on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga (trastuzumabi või pertuzumabi ja trastuzumabi kombinatsiooniga)Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1418

MTH 1418

MTH lisa 1418

KTH 1418
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1419MTH 1419KTH 1419
1420Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi  Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1420

MTH 1420

MTH lisa 1420

KTH 1420
1421Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1421

MTH 1421

MTH lisa 1421

KTH 1421
1422Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur; Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1422
1423T-rakklümfoomi kemoimmunoteraapia, 1 ravikuurEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1423MTH 1423

KTH 1423

1424Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts MTH 1424KTH 1424
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425MTH 1425KTH 1425
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts MTH 1426KTH 1426
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing MTH 1427KTH 1427
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts MTH 1428KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravisEesti Anestesioloogide SeltsLisaandmed 1430 KTH 1430
1431Uroloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1433Kaugvastuvõtt eriarstiabisEesti Haigekassa   
1434Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1434

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1434
1435Alfa-mannosidoosi (edaspidi AM) ravi alfavelmanaasiga, üks viaal 10 mgEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1435KTH 1435
1436Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks)Eesti Haigekassa MTH 1436 
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1438Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurEesti Haigekassa   

 

 

 

 

Register 2019. a menetletavate taotluste kohta

2019. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2019. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pokrovski [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2019. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts   
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts   
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts   
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts  

KTH_1061

1073Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri hinna tõstmineEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1073
1087Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts   
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts   
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1099 KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts   
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1119 KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts   
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga.Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1130
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts   
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1141
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltslisaandmed_1190  
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestEesti Naistearstide Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Selts  KTH_1210
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Selts  KTH_1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1233
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1246
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH_1260
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts  KTH 1271
1272Teledermatoskoopia esmatasandilEesti Perearstide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1280Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH_1280
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts  KTH_1283
1284Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH_1284
1289Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1291Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravisEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1291
1293Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabigaEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1293
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemiselEesti Lastearstide Selts   
1295Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH_1295
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts  KTH_1302
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa   
1311Riskirühmade gripivastane vaktsineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1322Logopeediline uuring Eesti Logopeedide Ühing  KTH_1322
1323Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigusEesti Kliiniliste Logopeedide Selts  KTH_1323
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Seltslisaandmed_1325 KTH_1325
1326Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksulEesti Naistearstide Selts MTH 1326KTH 1326
1327Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)Eesti Naistearstide Selts MTH 1327KTH 1327
1328Seemnerakkude hankimine ja külmutamine Eesti Naistearstide Selts MTH 1328KTH 1328
1329EmboliprotektsiooniseadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1329KTH_1329
1330Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1330KTH_1330
1331Endovaskulaarne litotripsia balloonEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1331KTH_1331
1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmineMTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Seltslisaandmed_1332  
1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravisEesti Hambaarstide Liitlisaandmed_1333

1333_MTH_1

1333_MTH_2

KTH 1333
1334Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1334  
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimineEesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1335

Lisa 1

Lisa 2

1335_MTH_1

1335_MTH_2

KTH_1335
1336Uue raviskeemi lisamine
kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi: pembrolizumab kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinat sisaldava kemoteraapiaga metastaatilise mitte-lamerakk mitteväikerakk-kopsuvähi (ingl k non-small cell lung cancer, NSCLC) esimese rea raviks täiskasvanutele, kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1336 
1337Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamineEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1337 KTH_1337
1338Lokaalselt levinud kopsukasvaja ravi durvalumabigaEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1338KTH_1338
1339Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853LEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1339 KTH_1339
1340Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas)Eesti Patoloogide Seltslisaandmed_1340MTH_1340KTH_1340
1341Psühhiaatriliste tervihoiuteenuste 7601 ja 7603 hindade kaasajastamineEesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Psühhiaatrite Selts  KTH_1341
1342Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplektEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühinglisaandmed_1342MTH_1342KTH_1342
1343Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korralEesti Kopsuarstide Seltslisaandmed_1343

MTH 1343

MTH 1343 lisa

KTH_1343
1344Pemfiguse ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1344MTH 1344KTH_1344
1346Botulismitoksiinravi manustamine kroonilise migreeni raviksEesti Peavalu Seltslisaandmed_1346

MTH 1346

MTH 1346 lisa

KTH_1346
1347Teenuste 221R ja 224R muutmineEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1347MTH 1347KTH_1347
1348Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioonEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1348 KTH_1348
1349Mitte- Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1349 KTH_1349
1350KNS lümfoomi immunokemoteraapia ravikuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_13501350_MTHKTH_1350
1351Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonilLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1351

lisaandmed 1351

lisaandmed 1351

 KTH_1351
1352Perekooli grupiteenusMTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1353 KTH_1353
1354Retsidiveerunud rituksimabile refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1354MTH_1354KTH_1354
1355Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõttMTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1355 KTH_1355
1356Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadiMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1356

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

MTH_1356KTH_1356
1357Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaadMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1357

 KTH_1357
1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1358

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

MTH_1358KTH_1358
1359Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1359

Lisa 1

Lisa 2

MTH 1359KTH_1359
1360Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon.MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1360

 KTH_1360
1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolligaMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1361

Lisa 1

Lisa 2 

Lisa 3

MTH 1361KTH 1361
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts

lisaandmed_1362

lisaandmed 1362

1362_MTH

1362_MTH_1

KTH_1362
1363Mõõduka kuni raske ägenemisega haavandilise koliidi ravi tofatsitiniibiga juhul kui ravivastus tavapärasele ravile või bioloogilisele ravimile on olnud ebapiisav, kadunud või kes nimetatud raviviise ei taluEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1363

MTH 1363

MTH 1363 lisa

KTH_1363
1364Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test)Eesti Audioloogia Seltslisaandmed_1364MTH_1364KTH_1364
1365Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1365
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH_1366KTH_1366
1367Pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja keemiaraviga HER2-positiivse varase rinnavähi adjuvantravis (peale operatsiooni)Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1367MTH_1367KTH_1367
1368Diagnostiline immuniseerimineEesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

lisaandmed_1368

lisaandmed2 1368

1368_MTH

1368_MTH_lisa

KTH_1368
1369Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatavEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1369MTH 1369KTH_1369
1370Ravimkaetud stentEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1370KTH_1370
1371Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jtEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1371KTH_1371
1372Perifeerne stentproteesEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1372KTH_1372
1373Ravimkaetud balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1373KTH_1373
1374Lõikavad balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1374KTH_1374
1375Kapillaroskoopia uuringEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1375

1375_MTH

1375_MTH_1

KTH_1375
1376Mitraalklapi perkutaanne plastikaEesti Kardioloogide Selts MTH 1376KTH 1376
1377Telemeetriline EKG monitooringEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1377 KTH 1377
1378Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioonEesti Naistearstide Seltslisaandmed 1378MTH 1378KTH 1378
1379Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesigaEesti Haigekassa  KTH 1379
1380

Teenuste

kood 7034 – kodune respiraatorravi,

kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele

kood 7035 – aspiraatori kodukasutus

hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine
Eesti Haigekassa   

Register 2018. a menetletavate taotluste kohta

2018. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2018. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 133 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pokrovski [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan
 • 2018. aasta haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 16. aprillini 2018. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Eesti Puuetega Inimeste Koda - arvamus

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ - arvamus

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH) Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts MTH 775KTH 775
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts MTH 776KTH 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasEesti Transfusioonmeditsiini Selts MTH 784KTH 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisEesti Transfusioonmeditsiini Selts MTH 785KTH 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts MTH 855KTH 855
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing MTH 974KTH 974
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineEesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltslisaandmed_1053MTH 1053KTH 1053
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Seltslisaandmed_1061 KTH 1061
1087Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts  KTH 1087
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts MTH 1094KTH 1094
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1104KTH 1104
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts MTH 1116KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts MTH_1118KTH 1118
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts MTH 1119KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts MTH_1120KTH 1120
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts MTH 1121KTH 1121
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts MTH 1125KTH 1125
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga.Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts MTH 1130KTH 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1131
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts MTH 1136KTH 1136
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1138KTH 1138
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1141
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1151KTH 1151
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1158, lisaKTH 1158
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts MTH 1160KTH 1160
1163LümfiteraapiaEesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts, Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus  KTH 1163
1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (NivolumaabEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1166KTH 1166
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1184Transporditeenuste ülevaatamineEesti Haigekassa  KTH 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamineEesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTH 1190KTH 1190
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviEesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1192
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestEesti Naistearstide Seltslisaandmed_1195MTH 1195KTH 1195
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1197
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1198
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1199
1202Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamineEesti Haigekassa   
1209Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1209

MTH 1209, lisa

KTH 1209
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1210MTH 1210KTH 1210
1211Ravikuur daratumumabiga, 100 mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1211KTH 1211
1213Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065Eesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 1213
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Selts MTH 1217, lisaKTH 1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220 
Sõeluuringu koloskoopia
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts  KTH 1221
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1225Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti Haigekassa   
1229Hambaproteeside piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1231Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts MTH 1231KTH 1231
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts MTH 1232KTH 1232
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1233
1240 
Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1240
1241Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1241
1242Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravideleEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1242MTH 1242KTH 1242
1243Neelamishäire MSA sõeltestEesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1243MTH 1243KTH 1243
1244Neelamishäire GUSS-sõeltestEesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1244MTH 1244KTH 1244
1245Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüsEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1245KTH 1245
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1246KTH 1246
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1248Üldkulude ülevaatamineEesti Haigekassa   
1249Sarvkesta sildamine riboflaviinigaEesti Oftalmoloogide Selts   
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1251Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1252Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1255LümfiteraapiaEesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit  KTH 1255
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260
1262Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenusEesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1262

lisaandmed2_1262

 

MTH 1262KTH 1262
1263Logopeedilise teraapia kaugteenusEesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1263

lisaandmed2_1263

MTH 1263,lisaKTH 1263
1264Alalõualiigese totaalne endoproteesEesti Näo-lõualuukirurgia Seltslisaandmed_1264MTH 1264KTH 1264
1265GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korralEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed_1265MTH 1265KTH 1265
1266Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide vaktsineerimineEesti Haigekassa  KTH 1266
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts MTH 1267, lisaKTH 1267
1268PCSK9* monokloonsete antikehade ehk PCSK9 inhibiitorite kasutamine perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide ravis
(*Subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9)
Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1268
1269Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts, Eesti Lasteneuroloogide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltslisaandmed_1269MTH 1269, lisaKTH 1269
1270Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annusEesti Haigekassa  KTH 1270
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Seltslisaandmed_1271 KTH 1271
1272Teledermatoskoopia esmatasandilEesti Perearstide Selts  KTH 1272
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Seltslisaandmed_1273 KTH 1273
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Seltslisaandmed_1274  
1275Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi dupilumabiga raske atoopilise dermatiidi korral, 300mg Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts MTH 1275KTH 1275
1276Transkutaanne kapnograafiaEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1276MTH 1276KTH 1276
1277Etelkaltsetiid (Parsabiv) 2,5 mg süstelahusEesti Nefroloogide Selts MTH 1277KTH 1277
1278Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamiselEesti Kliinilise Toitmise Selts, Eesti Tsöliaakia Selts

lisaandmed_1278

lisa 2

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1278KTH 1278
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts  KTH 1279
1280Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH 1280
1281Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini, vorikonasooli või isavukonasooliga, ühe päeva raviannusEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1281MTH 1281KTH 1281
1282Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts MTH 1282KTH 1282
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts MTH 1283KTH 1283
1284Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1284MTH 1284KTH 1284
1285Kõrgriski neuroblastoomi immuunravi beetadinutuksimabi, isotretinoiidi ja interleukiin-2-gaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1285

MTH_1285

Lisa

KTH 1285
1286Doonorrinnapiim 100 mlEesti Perinatoloogia Selts, Eesti Ämmaemandate Ühinglisaandmed_1286MTH 1286KTH 1286
1287PUVA raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts MTH 1287KTH 1287
1288Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahenduselEesti Perearstide Seltslisaandmed_1288 KTH 1288
1289Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1289KTH 1289
1290Kopsukasvajate kemoteraapiakuur
Ravimi alektiniib (Alecensa) lisamine komplekshinda
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1290KTH 1290
1291Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravisEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1291MTH 1291, lisaKTH 1291
1292Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus.Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1292MTH 1292, lisaKTH 1292
1293Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabigaEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1293MTH 1293, lisaKTH 1293
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus KTH 1294
1295Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja
Neurokirurgide Selts
lisaandmed_1295MTH 1295KTH 1295
1296Hiidrakulise arteriidi ravi totsilizumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts MTH 1296KTH 1296
12972. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts  KTH 1297
1298Inimese fibrinogeen (fibryga), mõõtühik 1 grammEesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1298MTH 1298KTH 1298
1299Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarucizumabiga (Praxbind)Eesti Anestesioloogide Selts MTH 1299, lisaKTH 1299
1300Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Endokrinoloogia Seltslisaandmed_1300MTH 1300KTH 1300
1301Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1301, lisaKTH 1301
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts MTH 1302, lisaKTH 1302
1303Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))Eesti Psühhiaatrite Seltslisaandmed_1303MTH 1303KTH 1303
1304Kliinilise logopeedi konsultatsioon
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine
Eesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1304 KTH 1304
1305Logopeediline teraapia (kestus 90 min)Eesti Logopeedide Ühing   KTH 1305
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltslisaandmed_1306MTH 1306KTH 1306
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa  KTH 1310
1311Riskirühmade gripivastane vaktsineerimineEesti Haigekassa  KTH 1311
1312Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamineEesti Haigekassa  KTH 1312
1313Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing  KTH 1313
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing MTH 1317 
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing MTH 1318 
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing MTH 1319 
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing MTH 1320 
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing MTH 1321 
1323

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus     

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts  KTH 1323
1324E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduselEesti Haigekassa   

Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu [at] haigekassa.ee

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotluseleTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

Eesti Unemeditsiini Selts

 

MTH 338

KTH 338

775

Endovaskulaarne ultraheli

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 855

896

Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

934 KTH

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

974 KTH

994

Statsionaarne hospiitsteenus

MTÜ Pallium

 

 

 

1051

Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

  1051 KTH

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1053

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

Eesti Endokrinoloogia Selts

 

 

KTH 1058

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

Eesti Raidoloogia Ühing

 

 

KTH 1059

1061

Polüsomnograafia

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

KTH 1061

1063

Dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1063

 

 

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1064

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

Eesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 

KTH 1070

1073

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

Eesti Onkoteraapia Ühing

  KTH 1073

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1074

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

 

 

KTH 1087

1091

Statsionaarsed taastusravi voodipäevad

Eesti Taastusarstide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1094

LDL-aferees

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1094

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1099

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1103

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1104

 

KTH 1104

1116

Robotmagnetnavigatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1116

1118

Rotablaator

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1118

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1119

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1120

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1121

1130

Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaami

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

 

 

KTH 1130

1131

Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

 

 

KTH 1131

1136

Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Eesti Haiglaapteekrite Selts

 

 

KTH 1136

1138

Galaktoseemia sõeluuring

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1138

MTH 1138

KTH 1138

1141

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

KTH 1141

1144

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga 

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1144

1151

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1151

1152

Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1152

 

KTH 1152

1154

Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1154

1160

Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1160

 

KTH 1160

1163

Lümfiteraapia

Eesti Lümfiteraapia Liit

lisaandmed_1163

 

KTH 1163

1166

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1166

1179

Oftalmoloogia eriala kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1184

Transporditeenuste ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1185

Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1190

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ

 

 

 

1192

Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

Eesti Kliinilise Toitmise Selts

lisaandmed_1192

 

KTH 1192

1195

Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)

Eesti Naistearstide Selts

lisaandmed_1195

 

KTH 1195

1197

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1197

 

KTH 1197

1198

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1198

 

KTH 1198

1199

Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1199

 

KTH 1199

1200

E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile

Eesti Haigekassa

 

 

 

1201

Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele 

Eesti Kopsuarstide Selts

 

MTH 1201

KTH 1201

1202

Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1203

„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.

Eesti Haigekassa

 

 

KTH 1203

1204

Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1205

Söömishäirete päevastatsionaari ravipäev

Eesti Psühhiaatrite Selts

lisaandmed 1205

MTH 1205

KTH 1205

1206

Orofatsiaalne müofunktsionaalne ravi

Eesti Ortodontide Selts

lisaandmed_1206

MTH 1206

KTH 1206

1207

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

 

KTH 1207

1208

N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmega

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

MTH 1208

KTH 1208

1209

Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209

1210

Ravikuur nivolumabiga, 10 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1210

MTH 1210

KTH 1210

1211

Ravikuur daratumumabiga, 100 mg

Eesti Hematoloogide Selts

 

MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212

Diabeetilise retinopaatia sõeluuring

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

 

1213

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 1213

1214

Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.

Eesti Taastusarstide Selts 

 

 

 

1215

Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega

Eesti Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1215

1216

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

Eesti Onkoloogide Selts

 

MTH 1216

KTH 1216

1217

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217

1218

Ösofagogastroduodenoskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1219

Koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1220

Sõeluuringu koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1221

Verekomponentide ülekanne

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1221

 

KTH 1221

1222

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  

Eesti Logopeedide Ühing

 

MTH 1222

KTH 1222

1223

Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1224

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Eesti Haigekassa

 

 

 

1225

Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1226

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

Eesti Haigekassa

 

 

 

1227

Ortodontia teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1228

Hambaravi teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1229

Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1230

Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) 

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1230

 

KTH 1230

1231

Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1231

MTH 1231

KTH 1231

1232

Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord

Eesti Nefroloogide Selts

lisaandmed_1232

MTH 1232

KTH 1232

1233

Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

lisaandmed_1233

 

KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1234

Digitaalne dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1234

 

 

1235

Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) 

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1235

MTH 1235

KTH 1235

1236

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1236

 

KTH 1236

1237

7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

 

 

KTH 1237

1238

Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1238

MTH 1238

KTH 1238

1239

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1239

 

KTH 1239

1240

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1241

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1242

Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1242

MTH 1242

KTH 1242

1243

Neelamishäire MSA sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1243

MTH 1243

KTH 1243

1244

Neelamishäire GUSS-sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1244

MTH 1244

KTH 1244

1245

Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1245

MTH 1245

KTH 1245

1246

Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1246

MTH 1246

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1247

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kulu

Eesti Haigekassa

 

 

 

1248

Üldkulude ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1249

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

Eesti Oftalmoloogide Selts

lisaandmed_1249

 

KTH 1249

1250

Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1251

Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste opersatsioonide piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1252

Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1253

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanss

Eesti Haigekassa

lisaandmed_1253

 

 

1254

EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1255

Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)

Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit

 

 

KTH 1255

1256

Majutuse voodipäev

Eest Haigekassa

 

 

 

1257

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 MTH 1257KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258

Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS)Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260

Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutestsaab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu [at] haigekassa.ee.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud_taotlustele
338Koguöö hingamise polügraafiline uuringuus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 338lisaandmed 338Kulutõhususe hinnang 338
775Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 775lisaandmed 775 Kulutõhususe hinnang 755
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 776lisaandmed 776Kulutõhususe hinnang 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasuus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 784 Kulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 785 Kulutõhususe hinnang 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrolluus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 855lisaandmed 855Kulutõhususe hinnang 855
856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 856 

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 873lisaandmed 873Kulutõhususe hinnang 873
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigatingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 896lisaandmed 896Kulutõhususe hinnang 896
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 934lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959Onkoloogilise ravi voodipäevpiirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 974lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2Kulutõhususe hinnang 974
989Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Haigekassataotlus 989 Kulutõhususe hinnang 989
994Statsionaarne hospiitsteenusuus teenus, MTÜ Palliumtaotlus 994  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liittaotlus 1034  
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstiletingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1041  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1045lisaandmed 1045Kulutõhususe hinnang 1045
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1051lisaandmed 1051Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1053lisaandmed 1053Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevtingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1054 Kulutõhususe hinnang 1054
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29)tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1056 Kulutõhususe hinnang 1056
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,Eesti Endokrinoloogia Seltstaotlus 1058lisaandmed 1058Kulutõhususe hinnang 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1059 Kulutõhususe hinnang 1059
1061Polüsomnograafiapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 1061lisaandmed 1061Kulutõhususe hinnang 1061
1063Dermatoskoopiauus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1063lisaandmed 1063Kulutõhususe hinnang 1063
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordpiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1064 Kulutõhususe hinnang 1064
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1065lisaandmed 1065Kulutõhususe hinnang 1065
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühingtaotlus 1067 Kulutõhususe hinnang 1067
1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormigapiirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1068 Kulutõhususe hinnang 1068
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1069 Kulutõhususe hinnang 1069
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070 Kulutõhususe hinnang 1070
1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071lisaandmed 1071Kulutõhususe hinnang 1071
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

piirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073 Kulutõhususe hinnang 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine,taotlus 1074 Kulutõhususe hinnang 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Seltstaotlus 1087 Kulutõhususe hinnang 1087
1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1091lisaandmed 1091Kulutõhususe hinnang 1091
1094LDL-afereesuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1094lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095Loovteraapiauus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühingtaotlus 1095lisaandmed 1095Kulutõhususe hinnang 1095
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1096 Kulutõhususe hinnang 1096
1097Hamba transplantatsioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1097 Kulutõhususe hinnang 1097
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1098lisaandmed 1098Kulutõhususe hinnang 1098
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1099 Kulutõhususe hinnang 1099
1102Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi)uus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1102 Kulutõhususe hinnang 1102
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103 Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1104lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104Kulutõhususe hinnang 1104
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1107lisaandmed 1107Kulutõhususe hinnang 1107
1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1116Robotmagnetnavigatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1116 Kulutõhususe hinnang 1116
1118Rotablaatoruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1118lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduuruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1119lisaandmed 1119Kulutõhususe hinnang 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)uus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1120lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121lisaandmed 1121Kulutõhususe hinnang 1120
1123Diabeediga lapse toetamine haridusasutusesuus teenus, Eesti Lastearstide Seltstaotlus 1123lisaandmed 1123Kulutõhususe hinnang 1123
1124Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1124lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatööuus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1125lisaandmed 1125Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126HIV-kiirtestuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1126lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127Transobturatoorne retroluminaalne lingtingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Seltstaotlus 1127 Kulutõhususe hinnang 1127
1128Esmatasandi tervisekeskuse teenusuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1128lisaandmed 1128 
1129Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamineuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1129  
1130Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga.uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Seltstaotlus 1130lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravitingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1131 Kulutõhususe hinnang 1131
1133Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Seltstaotlus 1133 Kulutõhususe hinnang 1133
1134Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltstaotlus 1134lisaandmed 1134Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45).uus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1135lisaandmed 1135Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisuus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Seltstaotlus 1136lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1137lisaandmed 1137Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138Galaktoseemia sõeluuringuus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1138lisaandmed 1138Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog)uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1139lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurtingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1140 Kulutõhususe hinnang 1140
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1141 Kulutõhususe hinnang 1141
1142Tegevusteraapia igapäevases keskkonnasuus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜtaotlus 1142lisaandmed 1142Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1143lisaandmed 1143Kulutõhususe hinnang 1143
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesigauus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1144lisaandmed 1144Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145Bronhoskoopiapiirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1145 Kulutõhususe hinnang 1145
1146Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega.uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1146 Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal).uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1147 Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsioonigauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1148lisaandmed 1148Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendaminepiirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1149lisaandmed 1149 
1150Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooligauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1150lisaandmed 1150Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326Rpiirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1151 Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korraluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1152 Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanuteluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1153lisaandmed 1153Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1154lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodiluus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltstaotlus 1155lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeeriminepiirhinna ja tingumuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1156lisaandmed 1156 
1157Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuurtingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1157lisaandmed 1157Kulutõhususe hinnang 1157
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgtingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1158lisaandmed 1158Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1159lisaandmed 1159Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1160lisaandmed 1160Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohasuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1161  
1162Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineuus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingtaotlus 1162lisaandmed 1162Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163Lümfiteraapiatingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Seltstaotlus 1163 Kulutõhususe hinnang 1163
1164Levosimendaan 12,5mguus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltstaotlus 1164lisaandmed 1164Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1165lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1166 Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167Nõustamine HIV-masstestimise korraluus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1167lisaandmed 1167Hinnang taotlusele 1167
1168Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1168 Kulutõhususe hinnang 1168
1169Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1169 Kulutõhususe hinnang 1169
1170Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1170 Kulutõhususe hinnang 1170
1171Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1171 Kulutõhususe hinnang 1171
1172Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambaltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1172lisaandmed 1172Kulutõhususe hinnang 1172
1173Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abiluus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassataotlus 1173lisaandmed 1173Kulutõhususe hinnang 1173
1174Anuse operatsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1174lisaandmed 1174Kulutõhususe hinnang 1174
1175Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulupiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1175  
1176Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendinauus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1176lisaandmed 1176Kulutõhususe hinnang 1176
1177Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1177  
1178Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihistingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1178  
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1179  
1180Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnadpiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1180lisaandmed 1180Kulutõhususe hinnang 1180
1181Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)piirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1181  
1182Rinna taastamise operatsiooniduus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1182lisaandmed 1182Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183Transplantatsiooni teenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1183 Kulutõhususe hinnang 1183
1184Transporditeenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1184 Kulutõhususe hinnang 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1185  
1186Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1186  
1187Kortitsisioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1187lisaandmed 1187Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasuminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1188  
1189E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1189  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltstaotlus 1190lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191Koduse parenteraalse toitmise teenusuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1191lisaandmed 1191Kulutõhususe hinnang 1191
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1192lisaandmed 1192Kulutõhususe hinnang 1192
1193Spordimeditsiiniline tervisekontrolluus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1193  
11943D stomatoloogiasuus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1194 

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestuus teenus, Eesti Naistearstide Seltstaotlus 1195 Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolttingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1196 Kulutõhususe hinnang 1196

Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute kohta palume ühendust võtta aadressil Kadri.Popilenkov [at] haigekassa.ee.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud taotlustele
929

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122

Direktne larüngoskoopia

uus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

taotlus 11221122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1121 

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1120

1120 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1120

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1119

1119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118

Rotablaator

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1118

1118 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1118

1117

Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikut

tingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

taotlus 11171117 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1117

1116

Robotmagnetnavigatsioon 

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1116

1116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa

taotlus 1115

 Kulutõhususe hinnang 1115

1114

Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapia

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1114

 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113

Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahend

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1113

1113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112

Transkutaanne oksümeetria TcPO2

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1112

1112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111

TBI (toe -brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1111

1111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110

ABI (ankle-brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1110

1110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga 

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1057

1057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1058  

1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060

Füsioteraapia igapäevakeskkonnas

uus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts

taotlus 1060

1060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  

uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts

taotlus 947

 Kulutõhususe hinnang 947

1039

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1039

  

1040

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

piirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1040

 

Hinnang taotlusele 1040

1041

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1041

 Kulutõhususe hinnang 1041

1042

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1042

 Kulutõhususe hinnang 1042

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutmine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 989

  

1043

Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1043

 Kulutõhususe hinnang 1043

1015

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1015

  

1044

Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust

teenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa

taotlus 1044

  

1101

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1101

  

1034

Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit

taotlus 1034

  

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1078

1078 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1078

1079

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1079

 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeter

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1080

1080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081

Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing

taotlus 1081

  

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1062

1062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskord

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1083

lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

taotlus 1047

1047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094

LDL-aferees

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1094

1094 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1094

775

Endovaskulaarne ultraheli

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 775

 Kulutõhususe hinnang 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 776

 Kulutõhususe hinnang 776

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 855

 Kulutõhususe hinnang 885

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1074

1074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1075

1075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076

Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1076

  

1077

Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algust

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1077

1077lisaandmedlisandmed I

Kulutõhususe hinnang 1077

1082

Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korral

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1082

 Kulutõhususe hinnang 1082

1096

Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

uus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1096

lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036

Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing

taotlus 1036

 

Kulutõhususe hinnang 1036

1095

Loovteraapia 

uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing

taotlus 1095

1095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts

taotlus 1104

1104 lisaandmedHinnang taotlusele 1104

1065

Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1065

 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1106

 Hinnang taotlusele 1106

1063

DERMATOSKOOPIA

uus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

taotlus 1063

1063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048

Günekoloogilised operatsioonid

uus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 

taotlus 1048

1048 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1048

1097

Hamba transplantatsioon

uus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts

taotlus 1097

 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1064

 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084

Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1084

1084 lisaandmed 

1085

Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1085

  

1086

Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1086

 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893

Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 893

893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959

Onkoloogilise ravi voodipäev 

piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 959

 Kulutõhususe hinnang 959

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev 

uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 873

 Kulutõhususe hinnang 873

1069

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1069

1069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070

1070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071

1071 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1071

1072

Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhind

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1072

 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073

Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073

1073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045

Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1045

1045 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1045

1098

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1098

1098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102

Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1102

1102 lisaandmedHinnang taotlusele 1102

1107

Müofunktsionaalne aparaat, trainer

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1107

1107 lisaandmedHinnang taotlusele 1107

1056

Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1056

1056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985

Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)

uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts

taotlus 985

 Kulutõhususe hinnang 985

1049

Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 

taotlus 1049

lisaandmed 1049Kulutõhususe hinnang 1049

1050

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1050

lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051

Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1051

lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052

Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine 

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1052

lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1053

lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054

Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1054

lisaandned 1054Kulutõhususe hinnang 1054

1046

Mobiilne lastepsühhiaatriline abi

uus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1046

lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1068

  

1100

Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuring

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit

taotlus 1100

1100 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1100

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 1059

 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ 

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 856

 Kulutõhususe hinnang 856

1066

Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1066

 Kulutõhususe hinnang 1066

1088

Statsionaarne taastusravi, kood 8030

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1088

1088 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1088

1089

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1089

1089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090

Füsioteraapia individuaalne 

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1090

1090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1091

1091 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1091

784

Patogeenide  inaktivatsioon plasmas

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 784

784 lisaandmedKulutõhususe hinnang 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide konsentraadis

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 785

785 lisaandmedKulutõhususe hinnang 785

896

AUTO-CPAP-ravi testimine - rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 896

 Kulutõhususe hinnang 896

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 338

338 lisaandmedKulutõhususe hinnang 338

339

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 339

  

1037

Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviks

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1037

1037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1038

1038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1055

1055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105

Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1105

1105 lisaandmed 

1067

Kodusünnitusabi teenus

uus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing

taotlus 1067

1067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092

Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1092

1092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093

Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabiga

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1093

1093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999

Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundides

piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 

taotlus 999

 Kulutõhususe hinnang 999

1061

Polüsomnograafia

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1061

1061 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1061

994

Statsionaarne hospiitsravi

uus teenus,
MTÜ Pallium

taotlus 994

 Kulutõhususe hinnang 994

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

uus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

taotlus 1087

1087 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1087

1109

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

uus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud. Korduvalt menetluses olevate taotluste hinnanguid saab vajadusel küsida aadressilt Kadri.Popilenkov [at] haigekassa.ee või katrin.ploom [at] haigekassa.ee

Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute osas palume ühendust võtta aadressil kersti.esnar [at] haigekassa.ee.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NRTaotluse nimetusTeenuse liikEsitajaLink taotlusele ja lisaleLisaandmed seisuga 1.04.2014Hinnagud taotlustele

929

Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 929  

929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 934

934 lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

966

Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Hambaarstide
Liit

Taotlus 966

Taotluse menetlemine lõpetatud

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

967

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil

uus teenus

Eesti
Laborimeditsiini
Ühing

Taotlus 967

967 lisa 1

967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917

Šunt ExPress

uus teenus

Eesti
Silmakirurgide
Selts

Taotlus 917

917 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 917

886

Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)

piirhinna muutmine

Koduõdede
Seltsing

Taotlus 886

886 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 886

968

Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts

Taotlus 968

968 lisaandmed

Hinnang taotlusele 968

969

Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit

uus teenus

Eesti
Ämmaemandate Ühing

Taotlus 969

969 lisaandmed

Hinnang taotlusele 969

933

Neeruarterite denervatsioon

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing

Taotlus 933

933 lisa 1

933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev

uus teenus

Eesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts

Taotlus 947

947 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 947

970

Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravi

uus teenus

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts

Taotlus 970

 

Hinnang taotlusele 970

971

Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur

tingimuste jm muudatused

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts

Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972

Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.

uus teenus

Eesti 
Onkoteraapia 
Ühing

Taotlus 972

 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti 
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 974

 

Hinnang taotlusele 974 

975

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 976

976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977

Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 977

 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 978

 

Hinnang taotlusele 978

979

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 979

 

Hinnang taotlusele 979 

980

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981

Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982

Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 982

982 lisa 1

982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896

AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 896

338

Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring

uus teenus

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 338

338 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 338

339

Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 339

339 lisa 1

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

950

Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 950

 

Hinnang taotlusele 950

983

Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984

Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852

Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga

uus teenus

Eesti
Reumatoloogia
Selts

Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985

Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)

uus teenus

Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 985

 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987

Immunoadsorptsioon

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 987

987 lisa 1

987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784

Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 784

784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 784

785

Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
konsentraadis

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 785

 

Hinnang taotlusele 785

991

Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 991

991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870

Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 870

870 lisaandmed

Hinnang taotlusele 870

868

Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 868

 

Hinnang taotlusele 868

916

Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.

uus teenus

Eesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts

Taotlus 916

 

Hinnang taotlusele 916

993

Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris

uus teenus

Eesti
Psühhiaatrite
Selts

Taotlus 993 

993 lisa 1

993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994

Statsionaarne
hospiitsravi

uus teenus

MTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 

Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames

995

Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 995

995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee
või
katrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996

Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 996

 

Hinnang taotlusele 996

997

Kaugusetasu

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 997

 

Hinnang taotlusele 997

998

Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 998

 

Hinnang taotlusele 998

999

Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 999

 

Hinnang taotlusele 999

1000

Uuringufondi
suurendamine

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1000

 

Hinnang taotlusele 1000

1001

Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises

uus teenus

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1001

 

Hinnang taotlusele 1001

1002

Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1002

 

Hinnang taotlusele 1002

1003

Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus1003

 

Hinnang taotlusele 1003

1004

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005

Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 1005

1005 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1005

1006

Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus

Eesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007

Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur

tingimuste jm muudatused

Eesti Gastroenteroloogide Selts

Taotlus 1007

 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008

Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga

uus teenus

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Taotlus 1008

1008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009

TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.

uus teenus

Eesti
Torakaalkirurgia
Selts

Taotlus 1009

1009 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1009

775

Endovaskulaarne
ultraheli

uus teenus

Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmed

Hinnang taotlusele 775

776

Fraktsioneeritud
voolureserv

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 776 

776 lisa 1

776 lisaandmed

Hinnang taotlusele 776

855

Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 855

 

Hinnang taotlusele 855

1010

PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)

uus teenus

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus1010

1010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing

Taotlus 856

856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 856

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev

uus teenus

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 873

873 lisa 1

873 lisaandmed

Hinnang taotlusele 873

891

Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos

uus teenus

Eesti
Anestesioloogide
Selts

Taotlus 891

891 lisaandmed

Hinnang taotlusele 891

992

Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 992

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1011

Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1011

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1012

Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1012

1012 lisaandmed

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1013

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1013

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1014

Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1014

 

Hinnang taotlusele 1014

1015

Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1015

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

988

Neuro-ortoosi
teraapia

uus teenus

Eesti
Taastusarstide
Selts

Taotlus 988

988 lisaandmed

Hinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988

1016

Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1016

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1017

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1017

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1018

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1018

 

Hinnang taotlusele 1018

1019

Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg

teenuse/tingimuse kustutamine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1019

 

Hinnang taotlusele 1019

1020

Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1020

 

Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014

1021

Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid

uus teenus

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1021

 

Hinnang taotlusele 1021

1022

„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1022

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1023

Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1023

 

Hinnang taotlusele 1023

1024

Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1024

 

Hinnang taotlusele 1024

1025

Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1025

 

Hinnang taotlusele 1025

1026

Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1026

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1027

 

Hinnang taotlusele 1027

973

Lümfiteraapia

tingimuste jm muudatused

Eesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit

Taotlus 973

973 lisaandmed

Hinnang taotlusele 973

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 989

 

Koostamisel

990

E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 990

 

Hinnang taotlusele 990

1028

Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur

tingimuste jm muudatused

Eesti
Endokrinoloogia
Selts

Taotlus 1028

1028 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1028

1029

Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine

piirhinna muutmine

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1029

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

779

Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 779

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

1030

Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.

uus teenus

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031

Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid

uus teenus

Eesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032

Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1032

 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud. Korduvalt menetluses olevate taotluste hinnanguid saab vajadusel küsida aadressiltkersti.esnar [at] haigekassa.ee ( või)katrin.ploom [at] haigekassa.ee

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.