Infograafika

Juhtimisaruandluse infograafilised lahendused võimaldavad visualiseerida Tervisekassa olulisemaid finantsnäitajaid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. Tervisekassa juhtimisaruandluse interaktiivsete infograafikate abil tagame paremini Tervisekassa tegevuse läbipaistvuse ja otsustusprotsesside selguse.

Infograafika lihtsustab Tervisekassa erinevate andmete ja aruandlusega tutvumist. Infograafikad võimaldavad andmeid välja kuvada dünaamiliselt, interaktiivselt ning erinevates kombinatsioonides (tabelid, graafikud, kaardid, diagrammid ja  interaktiivsed joonised).

Infograafikad teemavaldakondade kaupa:

Eelarve

Vastavalt Tervisekassa eelarve struktuurile rahaline ja mitterahaline vaade (summa, ravijuhtude, avalduste, lehtede, päevade, retseptide, vastuvõttude, isikute arv, keskmised kulud isiku kohta maakonnas jmt), tervishoiuteenuste nõudlus.

Lepingud

Ravi rahastamise ja üldarstiabi rahastamise lepingu mahud ja lepingu täitmine (summa ja ravijuhud), ravijärjekorrad, esmatasandi perearsti töönäitajad (pearahasisesed tegevused, perearsti fondide täitmine), vähisõeluuringute hõlmatus jmt.

Kindlustatu

Kindlustatute jaotus kindlustuse liigi, soo ja vanuserühma lõikes, keskmised ravikulud kindlustatu kohta, patsientide liikumine maakondade ja haiglae vahel, rahaliste hüvitiste jagunemine jmt.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.