Kokkulepitud töötasu märkimine

Töövõimetuslehele kokkulepitud töötasu märkimisel tuleb lähtuda töölepingu seaduse §-st 29 – töötasu (st brutopalga) suurus.

Selgitus: töölepingu seaduse §-i 5 lõike 1 punkti 5 alusel on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt makstav tasu ja tehingutelt makstav tasu. Töötasu hulka ei kuulu puhkusetasu, tööandja haigushüvitis, tööandja makstavad toetused, nt lapse sünni-, juubeli- või matusetoetus, kuna nimetatud juhtudel ei ole tegemist tasuga, mida makstakse töötajale töö eest. Seega tuleb antud juhul märkida kuu töötasu, milles on töö eest kokku lepitud.

Kui töötajal on kindel kuutöötasu, siis tuleb töövõimetuslehe andmeväljale „Kalendrikuu kokkulepitud töötasu" kirjutada kokkulepitud töötasu.

Kui töölepingus on kokku lepitud tunnitasu, siis on kokku lepitud ka mingi perioodi tööaeg (töötundide arv mingis ajavahemikus (päev, nädal, kuu vmt). Nende andmete alusel tuleb arvutada ja märkida töövõimetuslehele töötaja kuu töötasu suurus.

Kalendrikuu kokkulepitud töötasu tuleb märkida töövabastuse alguspäevale eelnenud päeva seisuga.

Töötasu andmeid kasutab Tervisekassa ainult järgmistel juhtudel:

  • kui kindlustatud inimene ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu;
  • kindlustatu töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem tema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust, kuid ei ületa valitsuse kehtestatud kuu alammäära ja arvu 30 jagatist.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.