Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 1. juulist ka Horvaatias

1.juulil liitub Horvaatia Euroopa Liiduga ning sellega seoses saavad Eesti Haigekassa kindlustatud alates 1. juulist ka Horvaatias Euroopa ravikindlustuskaardi alusel vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel Horvaatias elavate ravikindlustatud inimestega.

Euroopa ravikindlustuskaarti saavad taotleda kõik Eestis ravikindlustatud inimesed. Kuni 19-aastastele antakse kaart 5 aastaks, üle 19-aastastele aga 1 aastaks. Kaardi saab inimene tasuta. Lähemat infot kaardi taotlemise kohta saab haigekassa kodulehelt.   Meeles tuleb pidada, et vajaminev arstiabi ei ole ka Euroopa ravikindlustuskaardi alusel täiesti tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) arstiabi osutaja riigi tariifide järgi. Patsiendi omavastutustasusid aga inimesele ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab Haigekassa sõlmida ka reisikindlustuspoliis erakindlustusfirmas, millega üldjuhul kaetakse omavastutustasud ja riikidevaheline transport.
Rohkem infot arstiabi kohta Euroopa Liidus leiate meie kodulehelt. Ka infot kuidas Horvaatias arstiabi saada ning millised on sealsed patsiendi omaosalustasud leiate meie kodulehelt.   Lisaks Horvaatiale kehtib Euroopa ravikindlustuskaart veel Austrias, Belgias, Bulgaarias, Hispaanias, Hollandis, Iirimaal, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Liechtensteinis, Luksemburgis, Lätis, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Taanis, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris.