Haigekassa võtab tööle haldusspetsialisti

Eesti Haigekassa võtab konkursi korras Tallinnasse tööle haldusspetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

• haldustoe infovahetuse korraldamine; 

• haldusega seotud lepingute haldamine;

• haldusregulatsioonidest tulenevate nõuete täitmine; 

• järelevalve teostamine (sisse ostetavate teenuste ja sisemiste haldusregulatsioonide osas);

• varahalduse korraldamine; 

• hankeportsessides osalemine; 

• tööohutusnõuete täitmise korraldamine.

Töökuulutusega saab lähemalt tutvuda siin. Ametikohale saab kandideerida ka läbi CV keskuse, töökuulutus kättesaadav siin