Saabuval nädalal jõuab elanike postkastidesse haigekassa infoteatmik

PRESSITEADE

23.03.2015

Saabuval nädalal jõuab Eesti elanike postkastidesse riiklikku ravikindlustust ning tervishoiusüsteemi toimimist ja 2015. aasta olulisimaid uuendusi tutvustav infoteatmik.

Teatmikus tutvustatakse täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi, sh perearsti ja pereõe teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid.

Trükisest leiab ka infot selle kohta, kuhu pöörduda, kui on vaja kiirelt asjatundlikku nõuannet või arstiabi ning kuidas käituda siis, kui ei ole rahul saadud raviteenuste kvaliteediga. Samuti saab teatmikust näpunäiteid selle kohta, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Teadlikkus tervishoiusüsteemi toimimisest ning selle võimalustest aitab kaasa sellele, et iga inimene saab vajalikku ja õigeaegset abi ning hüvitisi, mida ravikindlustus võimaldab. Juhul kui lugemise käigus tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil 16 363.

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles, kui on soov saada paberkandjal trükist, siis palume sellest teada anda e-posti teel info [at] haigekassa.ee või telefonil 16 363.

Infoteatmik on kättesaadav ka elektrooniliselt (eesti keeles siin ja vene keeles siin).

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee