Eesti riiklikku pensioni saaja

Ravikindlustusele on õigus Eestis riiklikku pensioni saaval inimesel. Andmed esitab sotsiaalkindlustusamet.   

Eesti pensionisüsteemi kohta loe sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest. 

  • riikliku pensioni maksmise lõppemisel  

  • töövõimetuspensionäril 3 kuud pärast töövõimetuse lõppemist  

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.