Ukraina sõjapõgenikele

Kõigil Eestis viibivatel inimestel, sealhulgas sõjapõgenikel, on kättesaadav vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral. Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. 

Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!

Teavita veast andmetes siin.

NB! Keelevaliku tegemiseks klõpsa skeemi paremal ääres meelepärasele lipule!

Vältimatu abi

Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.

  • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabi numbrile 112.
  • Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
  • Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Lisaks vältimatule abile on Ukraina sõjapõgenikel võimalik  vältimatu hambaravi ja rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused

Üldarstiabi

Perearstikeskused osutavad üldarstiabi kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saamiseks ei pea te kuuluma perearstinimistusse. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks või vajalikeks protseduurideks. Sõjapõgenikele abi pakkuvate perearstikeskuste nimistu leiate aadressil: klikkides skeemil nupule „Mul tekkis tervisemure, mis ei vaja kiirabi“. 

Lisaks osutab üldarstiabi teenust

  1. Arstikeskus Confido AS aadressil Viru väljak 4, Tallinn (Confido Kiirkliinik Viru keskuse 4. korrusel) ja Veerenni 51, Tallinn (Confido Meditsiinikeskus). Kontakttelefon +372 600 9090, meiliaadess ukraina [at] confido.ee (ukraina[at]confido[dot]ee),. Lisainfo https://www.confido.ee/ukraina/
  2. Qvalitas Arstikeskus AS aadressidel Jalgpalli 1, Valukoja 7 ning Narva mnt 7, Tallinn. Kontakttelefon 6051540. Lisainfo https://qvalitas.ee/services/ukraina-sojapogenike-terviseteenus/
  3. Tallinna Eriarstikeskus OÜ aadressil aadressil Linnamäe tee 3, Tallinn. Kontakttelefon  608 2218, meiliaadress info [at] eriarstikeskus.ee (info[at]eriarstikeskus[dot]ee). Lisainfo   https://www.eriarstikeskus.ee/uudised/ukraina-kodanike-terviseabi-tallinna-eriarstikeskuses/ 
Ukraina lapse koolieelse tervisekontrolli tõendid

Lapse ealine läbivaatus sh ka koolieelne kontroll viiakse läbi lapsele vanuses 6-8 aastat. Kontroll on vajalik, et hinnata terve lapse eakohast arengut. Koolieelne tervisekontroll on oluline ja vajalik just lapse vanusest lähtuv tervisekontroll. Lapse koolieelne tervisekontroll tehakse Eestis tavapäraselt perearstikeskuses vastavalt kehtivale juhendile „Terve lapse jälgimine“. Enamus perearste ei väljasta enam koolieelse tervisekontrolli kohta pabertõendeid, kõik andmed lapse tervise kohta on tervise infosüsteemis (nn digiloos). Lapse tervisekontrolli andmed on kooliõdedele kättesaadavad tervise infosüsteemist (info lapse kasvamise, immuniseerimiste jm vajaliku kohta). Ukraina sõjapõgenike laste puhul ei ole samuti paberkandjal tõendite küsimine põhjendatud, vaid kasutama peaks samuti digitaalset terviseinfot. 

Lähtuda tuleb järgmistest juhistest erinevates olukordades:

a) Kui Ukraina lapsele on tehtud koolieelne tervisekontroll ja seda on teinud perearst või muu arst, saatnud info digilukku, aga pole väljastanud pabertõendit)

Digitaalset infot peab aktsepteerima, samuti nagu peaks seda tegema Eesti kodakondsusega laste puhul.

b) Kui Ukraina lapsele ei ole tehtud ei üldist ega koolieelset tervisekontrolli

Kooliõde suunab lapse perearsti juurde, aidates sealjuures leida õige perearst ning selgitades perearsti juurde minemise detaile (aja eelbroneerimine jms). Soovituslik on leppida perearstiga juhtum eelnevalt kokku. Tervisekontrolli läbiviimine tuleb tagada hiljemalt 3 kuu jooksul. Kooliõde omalt poolt saab teha õe pädevuses olevad toimingud - kaaluda, mõõta, kontrollida silmi, küsida vanematelt andmeid immuniseerimiste kohta jm tavapäraseid tegevusi. Perearst teeb lapse läbivaatuse lähtuvalt laste tervisekontrolli juhendist ja esitab selle kohta arve Tervisekassale juhupõhiseks rahastamiseks. Kui lapsel on juba püsiv elukoht antud piirkonnas, võib perearst võtta lapse oma nimistusse.

Ajutise kaitse, elamisloa ja ravikindlustuse taotlemine

Alates 9. märtsist 2022 jõustus Vabariigi valitsuse korraldus, millega saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmetele taotleda ajutist kaitset. Taotlemine toimub Politsei -ja Piirivalveameti teenindussaalides. Lisainfo Politsei – ja Piirivalveameti kodulehel: Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele - Info seoses Ukraina sõjaga - Politsei- ja Piirivalveamet

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järgselt saavad nad seda taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel www.tervisekassa.ee/inimesele/ravikindlustus. Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, ülalpeetavad abikaasad, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, pensionärid,  usulise ühenduse liige, õpilased, üliõpilased. Loe ravikindlustuse saamise võimalustest siit.

Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada Politsei – ja Piirivalveameti iseteeninduses. Lisainfo Politsei – ja Piirivalveameti kodulehel https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga/ajutise-kaitse-pikendamine

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.