Õpilased ja üliõpilased

Ravikindlustusele on õigus Eesti õppeasutuses:  

  • põhiharidust omandavatel õpilastel  
  • üldkeskharidust omandavatel õpilastel  
  • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel  
  • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel  

Koolidelt saadud andmed esitab haridus- ja teadusministeerium. Küsimuste tekkimisel pöördu oma kooli poole.  

Akadeemilise puhkuse ajal ravikindlustus peatub, v.a kooli poolt meditsiinilistel põhjustel vormistatud akadeemiline puhkus. Akadeemilise puhkuse võtmist reguleerivad kõrgkoolide õppekorralduseeskirjad.  

Doktorandi ravikindlustusest loe siit.  

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest.

Kindlustus peatub andmete saamisest järgmisel päeval.  

Peatumine lõpeb akadeemilise puhkuse lõppemise päeval. Kindlustus jätkub järgmisest päevast.

  • 3 kuud pärast kooli lõpetamist  
  • 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.