Kindlustusandmete vaatamine

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamine, peatamine ja lõpetamine) registreerima maksu- ja tolliameti töötamise registris. Sealt jõuavad tööandjate sisestatud andmed Tervisekassasse. Tervisekassa andmekogusse edastatakse kindlustusandmeid üks kord ööpäevas.

Riigiportaali eesti.ee teenuses „Töötajate ravikindlustuse andmed Tervisekassas"  saab tööandja kontrollida enda poolt ravikindlustatud inimeste nimekirja.

Äriühingutele ja FIE-dele

Ravikindlustatud töötajate nimekirju saavad äriregistris registreeritud juriidilised isikud ja FIE-d vaadata riigiportaali teenuses „Töötajate ravikindlustuse andmed Tervisekassas". Riigiportaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi abil. Andmete kontrollimiseks vali pärast sisselogimist ettevõtte roll.

Ettevõtte registrikaardile kantud inimesele (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada.
Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjuta riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee).

Töötajate ravikindlustusandmete kohta tekkinud küsimustele vastab Tervisekassa klienditelefonil 669 6630 või e-posti aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele

Riigiportaali eesti.ee teenuses „Töötajate ravikindlustuse andmed Tervisekassas“ saab tööandja kontrollida asutuse poolt kindlustatud inimeste nimekirja.
Riigiportaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi abil. Andmete vaatamiseks vali pärast sisselogimist asutuse roll. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlusel (.doc ) peab olema allkirjaõigusliku isiku/isikute allkiri. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee) või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169.
Asutuse administraator saab riigiportaali kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjuta riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee).

Teenuse „Töötajate ravikindlustuse andmed Tervisekassas“ kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Tervisekassa klienditelefonil 669 6630 või e-posti aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.