Avaldused

Avaldused inimesele

Palume avalduse saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Tervisekassa klienditeenindusse, helistades meie klienditelefonile +372 669 6630 või kirjutades e-kirja aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Vajalikud dokumendid palume Tervisekassasse saata postiga, digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või tuua Tervisekassa klienditeenindusse.

 

 

 

Perearsti nimistusse registreerumise avaldus

avaldus

Kontoandmete muutmise avaldus

e-avaldus

odt

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

odt

Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

odt

Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

Tüüptingimused

odt

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija)

e-avaldus

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija, ülalpeetav abikaasa)

odt

Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks

odt

Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

odt

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

odt

Avaldus kaugvastuvõtu raviarvete kontrolliks

odt

Taotlus vaktsiinikahjude hüvitamiseks

pdf

Vaide põhi

pdf

Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka Tervisekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

 • tuua kohale piirkondlikku Tervisekassasse; 
 • saata postiga 
 • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  odt
● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  odt

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. 

Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt
● Avaldus Eesti digiretseptiga Euroopa Liidus ostetud retseptiravimi kulu tagasimakseksodt
● Avaldus vormi E104 saamiseksodt

● Avaldus töövõimetushüvitise dokumentide edastamiseks teise EL liikmesriigi kindlustusasutusele

Avaldus tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt
● Taotlus tõendi S1 saamiseksodt
● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Tervisekassasodt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

odt

Avaldused tööandjale

 

 • Tööandja tõend

odt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

odt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
odt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
odt

NB ! Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.

Avaldused partnerile

 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

Alates 01.02.2018 saab õiendi esitada ainult digitaalselt allkirjastatud dokumendina aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Kirja pealkirjaks palume teemareale märkida „TVL parandus“.

odt
 • Avaldus kasutajanime ja parooli saamiseks
odt
 • Retseptiblankettide tellimusvorm
odt
 • Raviarsti põhjendus taotletava ravimi erandkorras kompenseerimise kohta
odt
 • Avaldus töövõimetushüvitise taotlemiseks EL liikmesriigis

Avaldus  tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt
 • Arstliku läbivaatuse vastus

NB: Antud vorm tuleb  alla laadida arvutisse, enne vorm ei avane. Alla laadimine on vajalik isikuandmete  turvalisuse tagamiseks. Arstliku läbivaatuse alla laadimise ja täitmise juhis on leitav siit. 

Kui Teil ei õnnestu vormi vastavalt juhisele alla laadida* ja täita, on Teil võimalik väljastada isikule järgnev dokument ajutise töövõimetuse tõendamiseks  siit.

Probleemide korral alla laadimisel palun võtke ühendust Tervisekassa klienditeenindusega.

*Kui Teil ei avanenud  alla laetud fail Chromes, palume avada see Internet Exploreriga (saab alla laadida aadressilt https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx  Adobe Readeri saab laadida siit https://get.adobe.com/reader/)

pdf
 • Taotlus hambaravihüvitise ja proteesihüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

NB! Taotlus esitatakse ainult hüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks (ei kasutata laste, vältimatu ning tasuta hambaravi korral). 

odt

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.  

Palume blankettide täitmisel kasutada Tervisekassa kodulehel olevaid failivorminguid (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.

 

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2021 asendub vorm E116  Arstliku läbivaatuse vastusega. Alates 01.01.2021 avaneb võimalus antud dokument alla laadida täidetaval kujul.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.