Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka Tervisekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

  • tuua kohale piirkondlikku Tervisekassasse; 
  • saata postiga 
  • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  odt
● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  odt

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. 

Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt
● Avaldus Eesti digiretseptiga Euroopa Liidus ostetud retseptiravimi kulu tagasimakseksodt
● Avaldus vormi E104 saamiseksodt

● Avaldus töövõimetushüvitise dokumentide edastamiseks teise EL liikmesriigi kindlustusasutusele

Avaldus tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

odt
● Taotlus tõendi S1 saamiseksodt
● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Tervisekassasodt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua Tervisekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

odt
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.