Ravikindlustus

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, mille abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele.

Meie ühise ravikindlustuse raha tuleb töölkäivate inimeste palgalt makstud 13% kindlustusmaksest. Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustatud ka paljud teised, kes ise ei tööta – näiteks lapsed, pensionärid, töötud jpt. Kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas nad tasuvad ravikindlustusmaksu ise või mitte. 

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, mille abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Tervisekassa. Kindlustatud on inimesed, kelle eest makstakse või kes ise maksab sotsiaalmaksu. Lisaks nendele on Eestis õigus ravikindlustusele kindlustatutega võrdustatud ja Tervisekassaga vabatahtliku lepingu sõlminud inimestel. 

Ravikindlustusele on õigus Eesti alalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval inimesel, ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval inimesel, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu või inimesel kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu. 

Solidaarsuse põhimõte 

Omavahel on võrdsed vanad ja noored, vaesed ja rikkamad ning haigemad ja tervemad inimesed. Solidaarsed on omavahel põlvkonnad – laste, õpilaste ja eakate tervishoiuteenuste kulud kaetakse enamuses tänaste töötajate makstud sotsiaalmaksust. Sotsiaalmaksu suurus on 33% ja sellest 13% läheb ravikindlustuseks. 

Solidaarses süsteemis ei hinnata isiklikku haigusriski. Kõik saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda panusest. 

Võrdse ja ühetaolise kohtlemise põhimõte 

Tagame kõikidele kindlustatud inimestele võrdsed õigused ja võimalused saada ravikindlustushüvitisi ning kindlustame ühetaolise kohtlemise tulenevalt kehtivast õigusruumist. 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Kui lapseootele jäänud naisel on kehtiv ravikindlustus mingil muul alusel, nt töölepingu alusel, ei pea ta end Tervisekassas rasedana arvele võtma. Küll aga peab ta seda tegema juhul, kui tal ei ole kehtivat ravikindlustust. Sellisel juhul tuleb Tervisekassasse esitada arsti või ämmaemanda väljastatud raseda tõend ja avaldus, mille alusel vormistatakse ravikindlustus.

Lapsele ravikindlustuse saamiseks ei pea Tervisekassale avaldust esitama. Kui lapse elukoht on rahvastikuregistris registreeritud Eestisse, jõustub kindlustus automaatselt.

Kui pärast registreerimist ei ole lapse andmed paari tööpäeva jooksul Tervisekassasse jõudnud, tuleb helistada klienditelefonile (+372) 669 6630 või saata kiri info [at] tervisekassa.ee 

Ühel Eestis elaval mittetöötaval vanemal, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane, on õigus saada ravikindlustus riigilt. Ravikindlustuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse, mis edastab vajalikud andmed Tervisekassasse ning ravikindlustus tekib inimesele viie päeva jooksul.

Võimalus on registreerida end ülalpeetavaks abikaasaks. Ravikindlustuse saab ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani vähem kui viis aastat. Ravikindlustuse saamiseks tuleb tal esitada taotlus Tervisekassale.

 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või helistades Tervisekassa klienditelefonile (+372) 669 6630.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.