Raviasutusele

Tervisekassa eesmärgiks ja kohustuseks on tagada solidaarses ravikindlustuses heal tasemel arsti- ja õendusabi kogu Eestis. Selleks sõlmib Tervisekassa viieaastased raamlepingud perearstide ning piirkondlike- ja keskhaiglatega ning maakondades tegutsevate üldhaiglatega.

Eelnimetatud piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad on loetletud Vabariigi Valitsuse määruses, millega on paika pandud haiglavõrgu arengukava (HVA).  Nende haiglate kaudu on tagatud arstiabi terviklikkus – ambulatoorne  ja päevaravi ning haiglaravi – kõikjal  Eestis. Samuti on nende haiglate kohustus tagada lisaks plaanilisele arstiabile kindlustunne kõigi erakorraliste haigusjuhtumite puhuks.

Lisaks HVA haiglatele on tervishoiuteenuste pakkujatena olulisel kohal ka teised tervishoiuteenuse osutajad ehk Tervisekassa valikupartnerid. Need asutused täiendavad haiglate poolt pakutavat ja annavad inimestele täiendavad võimalused tervishoiuteenuste kättesaadavuseks.

Raviasutuste rubriigist leiab kogu Tervisekassa ja lepingupartnerite koostööd puudutava info.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.