Teenustasud ja omaosalus

Teenustasud

Töövõimetuslehe väljastamine

tasuta

Retsepti väljastamine

tasuta

Dokumendi väljastamise tasu (sh tervisetõendid)

Mõistlik tasu, mis alaealiste puhul ei ületa dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

Tasu ei või nõuda, kui dokument on vajalik Tervisekassale, politseile, kohtule või teisele tervishoiuteenuse osutajale. Samuti ei või tasu nõuda, kui dokumenti on vaja töövõimetusekspertiisiks, töövõime hindamiseks või puude raskusastme määramiseks.

NB! Tasu saanud tervishoiuteenuse osutaja peab patsiendile väljastama tasu saamist tõendava dokumendi.

NB! Kaitseväeteenistuseks vajaliku tõendi eest ei tohi perearst raha võtta, vaid peab esitama arve kutsealuse elukohajärgsele riigikaitseosakonnale.

Tervisekaardi väljavõte

 Kui inimene soovib väljavõtet oma tervisekaardist (näiteks vahetades perearsti), siis tohib raviasutus selle eest tasu küsida alates 21. leheküljest kuni 19 senti iga väljastatud lehekülje eest.

 

Visiidi- ja voodipäevatasud

Visiidi- ja voodipäevatasu on lisatasud, mida tervishoiuteenuse osutajal on kindlustatud inimeselt õigus nõuda, kui osutatakse tervishoiuteenuseid, mille eest tasub Tervisekassa.

Visiit perearsti juurdeTasuta
Perearsti koduvisiit

Kuni 5 eurot


NB! Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla 2-aastaselt lapselt.
Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata patsientide arvust sama koduvisiidi kohta

Visiit eriarsti juurde (sh hambaarst)

Kuni 5 eurot
 

NB! Eriarsti juures ei tohi visiiditasu võtta:

- kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
- rasedatelt
- alla kaheaastastelt lastelt
- vältimatu abi osutamisel, kui sellele järgneb haiglaravi

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal kohale või loobub oma broneeritud ajast vähem kui 24 tundi enne visiidi või protseduuri algust, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmisel korral visiiditasu kahekordses suuruses (ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6).

Voodipäevatasu haiglas (sh iseseisev statsionaarne õendusabi)

 

Kuni 2,50 eurot päevas. 

Kuni 10 päeva jooksul ühe haigusjuhtumi korral ehk maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku kohta.
 

NB! Voodipäevatasu ei või nõuda:
- intensiivravi osutamise aja eest;
- raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel
- statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele.

  

Tervishoiuteenuste omaosalus

Omaosalus tähendab summat, mida ravikindlustatud inimene peab teatud tervishoiuteenuste puhul ise maksma. Tervishoiuteenuste omaosaluse hind on määratud vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud lisatingimustele.

Tervishoiuteenus/omaosaluse protsent teenuse koguhinnastOmaosalus 2024. aastal
Tehisabort omal soovil, 30%59,60 eurot
Medikamentoosne abort omal soovil, 50%17,67 eurot
Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15% 
(alates 01.04.2024 uus hind)
21,79 eurot
Enteraalne toitelahus 1000 kcal (kodusel ravil), 50%1,83 eurot
Suukaudne standardne täisväärtuslik toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)1,64 eurot
Suukaudne kohandatud koostisega täisväärtuslik toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)9,89 eurot
Suukaudne kohandatud koostisega mittetäisväärtuslik toitmisravi preparaat tavatoidu tõhustamiseks 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)2,07 eurot

Soodusravimid

 Omaosalus tähendab summat, mida ravikindlustatud inimene peab teatud tervishoiuteenuste puhul ise maksma.

Ravimi soodustuse protsentOmaosalus 
50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral2,50 eurot
75% (90%) soodustusega väljakirjutatud retsept2,50 eurot
100% soodustusega väljakirjutatud retsept2,50 eurot
Juhul kui ravimi piirhind või hinnakokkuleppehind on jaehinnast madalam, tuleb patsiendil lisaks omaosalusele tasuda ka piirhinda või hinnakokkuleppehindaületav osa.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Visiiditasu on tervishoiuteenuse, mille eest tasub Tervisekassa, osutamisel kindlustatult küsitav lisatasu. Visiiditasu küsimine on tervishoiuteenuse osutaja õigus. Visiiditasu küsimise piirangud on kehtestatud ravikindlustuse seaduses.

Tervisekassa kodulehel on visiiditasudest juttu siin. Info kehtivate visiiditasude kohta peab olema igas raviasutuses patsiendile kättesaadav ja nähtav.

Tervisekassa ei hüvita eriarsti tasulist visiiti, kui valitakse aeg väljaspool ravijärjekorda. See on n-ö järjekorras etteostmine ehk patsient loobub Tervisekassa rahastatud teenustest ning maksab täies ulatuses nii visiidi kui ka oma ravi eest raviasutusele ise.

Kui inimesel ei ole ravikindlustust, tuleb tal tervishoiuteenuste eest ise maksta. Iga raviasutus on kehtestanud oma hinnakirja.  Seega peaks hindu küsima konkreetselt raviasutuselt.

Perearsti kättesaadavust peetakse kõige tähtsamaks, mistõttu perearstile minnes ei pea patsient visiiditasu maksma. Visiit eriarsti juurde on kallim ja visiiditasu on kehtestatud selleks, et inimesed ei läheks ilmaasjata eriarsti vastuvõtule, vaid alustaksid tervisemure lahendamist perearsti juures.

Perearsti juurde minnes ei tohi arst visiiditasu nõuda. Perearst tohib visiiditasu küsida vaid koduvisiidi korral (kuni 5 eurot). Tervishoiuteenuse osutamisel kehtivatest teenustasudest saab lähemalt lugeda Tervisekassa kodulehelt.

Perearst ei käitunud õigesti. Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta.

Kui perearst küsis lubatust rohkem visiiditasu, palume esitada arsti andmed ja tasumist tõendava kviitungi koos avaldusega Tervisekassasse.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.