Andmepäringud

 

Projekti Software Technology and Applications Competence Centre (STACC) logo

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on muuta STACC juhtivaks andmeanalüütika rakendusuuringuid teostavaks keskuseks ning saavutada majanduslik iseseisvus, pakkudes ettevõtetele andmeanalüütika ekspertiisi ja olles kaasautor innovaatiliste toodete loomisel.

Loe projektist rohkem

Ravimid

Soodusravimite haiguste loetelu

I. Tervisekassa poolt kompenseeritud retseptid 
al 2015kuluperioodiga retseptid, toimeainete ATC koodide, pakendite lõikes)MB! Mis vahe on kuluperioodi ja ravimi ostmise kuupäevadel!
TRHtäiendav ravimihüvitis, al 2018 

II. Kõik Eestis realiseeritud retseptid

Nädalate lõikes al 20212020 ravimi ostmise kuupäeva, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Diagnoosi ja arsti eriala lõikes al 20212020ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel)
Patsiendi elukoha lõikes al 20212020ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, arsti eriala, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Ostu sooritamise maakonna lõikes al 20212020 ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, arsti eriala, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Ravimeid ostnud isikud al 20212020 ravimi ostmise kuupäeva, ATC-koodide, pakendite, soodusmäära, diagnoosi järgi
Retseptide väljakirjutamine ja realiseerimine piirkonniti al 2021 Retsepte realiseerinud isikute arvud piirkonniti
Esmased ravimitarbijad Ülevaade isikutest, kes on kindla perioodi jooksul esimest korda valitud toimeainet/ravimipakendit ostnud

III. Välismaal realiseeritud retseptid   

Retseptide ja isikute arvud al 2020       

IV. Retseptide väljastuste statistika

Välja kirjutatud retseptid ja staatused al 2015 

Meditsiiniseadmed

Meditsiiniseadmete retseptid al 2020 pakendite lõikes 

Hambaravi

Lapsed ja nooredkuni 19-aastaste hambaravi külastused perearstide nimistute lõikes – tänane seis
Kogu hambaravi al 2018hambaravi külastused ja ravikulud al 2018

Teenused

RHK-10 loend

Kõik teenusedtervishoiuteenuste kasutus kuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, diagnooside, erialade ja vanusrühmade lõikes, al 2021

TEENUSED TERVISHOIUVALDKONDADE KAUPA

Eriarstiabi teenusedkuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, ja erialade lõikes, al 2021
Perearstide fondide täitmine raviasutuse, nimistute maakondade lõikes, kasutusjuhend, al 2021
Iseseisev õendusabi raviasutuse, teenuse tüübi, eriala ja vanuserühmade lõikes, al 2020
Koolitervishoidkooliõendusteenuse pakkuja, eriala ja vanuserühmade lõikes, al 2020
Erakorraline meditsiin (EMO)al 2021

TEEMADE VISUAALID

Skriiningud ja avastatud vähi juhud al 2015
Ravimite raviteenused kuluperioodi, raviasutuse, raviteenuse ja diagnoosi lõikes, al 2020
Kutsehaigused ja tööõnnetusedKutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud ravikulud al 2021
Vaimne tervis - üldine ülevaadeVaimse tervise diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2004
Vaimse tervise käsitlus esmatasandi arstiabisVaimse tervise diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide andmestik esmatasandi arstiabis al 2022
AstmaAstma diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2012
Välispõhjustel haigestumisedTraumade, õnnetuste, vigastuste jm välispõhjusel haigestunud inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2012
Pahaloomulise kasvajaga inimeste raviPahaloomulise kasvaja diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2018
Diabeedi või selle tüsistuse diagnoosiga inimeste raviDiabeediga seostuvate diagnoosiga inimeste raviarvete ja retseptide (sh meditsiiniseadmete) koondstatistika al 2018
VaktsineerimisedVaktsineerimisteatiste, raviarvete ja retseptide alusel koondatud andmed, al 2021

Välisravi

(teostamisel)

Ajutine töövõimetus

Juhtumid - lehed (TVL) - hüvitised (TVH): al 2020

 

Kindlustamata isikute ravi

Raviteenused al 2021kuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, ja erialade lõikes ravi saamise hetkel kindlustuskaitseta isikutele, al 2021

 

Siia lehele on koondatud Tervisekassa ja retseptikeskkonna andmekogude andmed avalikuks kasutamiseks. Kui te soovite andmeid, siis esmalt soovitame kasutada siin loetletud avalikke andmeid, mille pealt saate kokku panna teid huvitavad koondandmed.

Oma ravikindlustuse kehtivust, retsepte ja hüvitise andmeid näeb riigiportaalist eesti.ee. Isiklikud terviseandmed leiab terviseportaalist terviseportaal.ee.

Andmepäringute vastused, analüüsid

 1. Ravimite ülepiirihinna tasutud summad valitud toimeainete puhul Saaremaakond vs mujal Eestis
 2. Jalgrattaõnnetuste andmed 2019
 3. 20% inimestest kasutab 80% ravirahast
 4. Ostetud vs müügiloaga ravimid_2019.pdf
 5. Vastuskiri küsimusele, kas MMR varasem vaktsineerimine mõjutab COVIDi haiguse agressiivsust
 6. Patsiendi omaosaluskoormus tervishoius - kokkuvõte
  1. Alamraport 1 - Raviteenused.html
  2. Alamraport 2 - Retseptiravimid ja meditsiiniseadmed, transport.html
  3. Alamraport 3 - Töövõimetuslehed.html
  4. Alamraport 4 - Hambaravi ja hambaproteesid.html
  5. Alamraport 5- Vaktsineerimine, relva soetamise ja relvaloa taotlejate ning mootorsõidukijuhi tervisetõend, käsimüügiravimid ja täiendav ravimihüvitis.html
  6. Alamraport 6 - Inimese ja leibkonna tulu, omaosaluse koormus aastasest tulust.html
 7. Patsiendi omaosaluskoormuse vähendamise ettepanekute mõjuhinnang.html
 8. Sõeluuringute roll pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisele ja elumusele - 2003-2020
 9. Depressiooniga patsiendi raviteekonna kaardistamine haigekassa andmete alusel, september 2021
 10. Emakakaelavähi haigestumuskordaja ja hinnanguline HPV vaktsiini kasu (25.10.2021). pdf
 11. Perearstide fondide kasutuse analüüs (dets, 2022)
 12. Oftalmoloogia e-konsultatsioonide analüüs (juuli, 2023)
 13. Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja villiliste nahahaigustega patsiendid ja nende ravi aastatel 2018–2022 (august 2023)
 14. COVID analüüsid: 
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.