Andmepäringud

Ravimid (Varasem info)

Soodusravimite haiguste loetelu

I. Tervisekassa poolt kompenseeritud retseptid 
al 2020  kuluperioodiga retseptid, toimeainete ATC koodide, pakendite lõikes) MB! Mis vahe on kuluperioodi ja ravimi ostmise kuupäevadel!
TRH täiendav ravimihüvitis, al 2018  

II. Kõik Eestis realiseeritud retseptid

Nädalate lõikes al 2021 2020  ravimi ostmise kuupäeva, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Diagnoosi ja arsti eriala lõikes al 2021 2020 ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel)
Patsiendi elukoha lõikes al 2021, 2020 ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, arsti eriala, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Ostu sooritamise maakonna lõikes al 2021 2020  ravimi ostmise kuupäeva, soodusmäära, arsti eriala, toimeainete (ATC) ja pakendite alusel
Ravimeid ostnud isikud al 2021 2020  ravimi ostmise kuupäeva, ATC-koodide, pakendite, soodusmäära, diagnoosi järgi
Retseptide väljakirjutamine ja realiseerimine piirkonniti al 2021   Retsepte realiseerinud isikute arvud piirkonniti

III. Välismaal realiseeritud retseptid   

Retseptide ja isikute arvud al 2020         

Meditsiiniseadmed (Varasem info)

Meditsiiniseadmete retseptid al 2020  pakendite lõikes  
     

Hambaravi (Varasem info)

Lapsed ja noored kuni 19-aastaste hambaravi külastused perearstide nimistute lõikes – tänane seis
Täiskasvanute hambaravihüvitis al 2021 (teostamisel)
Täiskasvanute proteesihüvitis al 2021 (teostamisel)

Teenused (Varasem info teenuste kohta,  statistikamoodul)

RHK-10 loend

Kõik teenused tervishoiuteenuste kasutus kuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, diagnooside, erialade ja vanusrühmade lõikes, al 2021
Eriarstiabi teenused kuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, ja erialade lõikes, al 2021
Perearstide fondide täitmine  raviasutuse, nimistute maakondade lõikes, kasutusjuhend, al 2021
Iseseisev õendusabi  raviasutuse, teenuse tüübi, eriala ja vanuserühmade lõikes, al 2020
Koolitervishoid kooliõendusteenuse pakkuja, eriala ja vanuserühmade lõikes, al 2020
Erakorraline meditsiin (EMO) al 2021
Skriiningud ja avastatud vähi juhud  al 2015
Vaktsineerimised gripi vastu  (raviarvete, retseptide ja vaktsineerimisteatiste põhjal) al 2020
Vaktsineerimised COVID-19 vastu (vaktsineerimisteatiste põhjal) al 2020
Vaktsineerimisteatiste ja raviarvete info Kalendervaktsiinid jt, va COVID (vaktsineerimisteatiste ja raviarvete põhjal al 2021)
Ravimite raviteenused  kuluperioodi, raviasutuse, raviteenuse ja diagnoosi lõikes, al 2020
Kutsehaigused ja tööõnnetused Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud ravikulud al 2021
Vaimne tervis Vaimse tervise diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2004
Astma Astma diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2012
Välispõhjustel haigestumised Traumade, õnnetuste, vigastuste jm välispõhjusel haigestunud inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2012
Pahaloomulise kasvajaga inimeste ravi Pahaloomulise kasvaja diagnoosidega inimeste raviarvete ja retseptide koondstatistika al 2018

Välisravi (Varasem info)

(teostamisel)  

Ajutine töövõimetus

Juhtumid - lehed (TVL) - hüvitised (TVH): al 2020  

 

Kindlustamata isikute ravi

Raviteenused al 2021 kuluperioodi, raviasutuse, teenustüübi, ja erialade lõikes ravi saamise hetkel kindlustuskaitseta isikutele, al 2021

 

Siia lehele on koondatud Tervisekassa ja retseptikeskkonna andmekogude andmed avalikuks kasutamiseks. Kui te soovite andmeid, siis esmalt soovitame kasutada siin loetletud avalikke andmeid, mille pealt saate kokku panna teid huvitavad koondandmed.

Oma ravikindlustuse kehtivust, retsepte ja hüvitise andmeid näeb riigiportaalist eesti.ee. Isiklikud terviseandmed leiab patsiendiportaalist digilugu.ee.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.