Töölepinguga töötaja

Ravikindlustusele on õigus üle ühe kuu kehtiva või tähtajatu töölepinguga töötaval töötajal

Kindlustus tekib kehtiva ravikindlustusega inimesel andmete jõudmisel Tervisekassasse. Ravikindlustuseta inimesel tööle asumise kuupäevast neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. 

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub ajateenistusse, läheb vanemapuhkusele vm). 

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui inimese eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2024. aastal kuumäär 725 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 239,25 eurot kuus. 

Peale peatumise lõppu  jätkub kindlustus töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.  

Kindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast. 

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast. Täpsem info maksu- ja tolliametist

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.