Töötukassas arvel olev inimene

Töötukassapakutavate hüvede ja teenuste kohta saad lugeda siit.

Andmed ravikindlustuse tekkimiseks esitab töötukassa. 

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest. 

Kindlustus lõpeb juhul, kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustuskaitsele. Ravikindlustus lõpeb 1 kuu pärast töötuna arveloleku lõppu. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.