Kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa või registreeritud elukaaslane, kellel on vanaduspensionieani jäänud kuni viis aastat

Ravikindlustusele on õigus ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani alla viie aasta. 
Kindlustuse saamiseks tuleb Tervisekassale esitada avaldus.

 

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.  
Tervisekassa teeb kande viie tööpäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide saamist.

Kindlustus lõpeb: 

  • ülalpeetava jõudmisel pensioniikka (kindlustus võib jätkuda vanaduspensionärina) või 
  • ülalpidaja kindlustuse lõppemisel

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.