Maksuvaba tulu avalduse esitamine

Üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus. Summa väheneb inimese sissetuleku kasvades.

Maksuvaba tulu inimesele, kes on jõudnud või jõuab 2024. aasta jooksul vanaduspensioniikka on 776 eurot kuus ja see summa ei sõltu inimese sissetuleku suurusest. Loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Tervisekassa poolt makstav töövõimetushüvitis arvestatakse inimese aastatulu hulka ning see kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Maksuvaba tulu rakendatakse väljamaksete järgi. See tähendab, et kui Sinu töövabastuse periood oli jaanuaris, kuid ajutise töövõimetuse hüvitise väljamakse toimub veebruaris, siis maksuvaba tulu arvestatakse veebruaris.

Maksuvaba tulu suuruse arvestamise aluseks on Teile Tervisekassa poolt kalendrikuus väljamakstava ajutise töövõimetuse hüvitise summa enne tulumaksu maha arvestamist. Kui Te soovite, et maksuvabastust rakendataks lisaks töötasule ja pensionile ka töövõimetushüvitiselt, siis tuleb Teil Tervisekassale esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus. Avalduse blanketi leiate lingilt: tervisekassa.ee/inimesele/avaldused maksuvaba tulu avaldus.  Avaldus kehtib ühe töövõimetuslehe kohta. Viibides haiguslehel, tuleb maksuvaba tulu avaldus esitada iga töövõimetuslehe kohta eraldi.

Enne kui Tervisekassale avalduse esitate, mõelge läbi, millises summas olete juba esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale. Arvestada tuleb, et maksuvaba tulu avalduste kogusumma väljamaksetele ühes kuus ei tohi ületada 654 eurot (või 776 eurot vanaduspensionäri puhul). Lisaks tuleb arvestada, millist tulumaksuvaba miinimumi on juba Teie sissetulekutele rakendanud Sotsiaalkindlustusamet. Kui Teie maksustatavad tulud (töötasu, pension, ajutise töövõimetuse hüvitis)  kuus enne tulumaksu maha arvestamist on  üle 2100 euro, siis Teile selles kuus maksuvaba tulu ette nähtud ei ole. Sellisel juhul palume Teil maksuvaba tulu avaldust haigekassale mitte esitada.

Kuu brutotulu läbimõtlemine on oluline, et järgneval aastal ei tekiks tulumaksu juurde maksmise kohustust.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.