Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuring         

Organiseeritud sõeluuring on kindla sihtrühma naiste uurimine, kindla intervalliga tõenduspõhiste uuringute abil. 

 • HPV (Human papillomavirus) inimese papilloomviiruse uuring – emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine, madala riski HPV ei seostu emakakaelvähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli sõeluuringus.

 • Emakakaelavähi sõeluuringu algus (30 aastaselt), lõpp (65 aastaselt) ja intervall (5 aastat).

 

Kodutestimine

2022 aasta II poolaastal jätkakse HPV kodutestimise võimaluse pakkumisega. Kodutestimisel on sõeluuringu sihtrühma naisel võimalus teha soovi korral HPV testi ise kodus. 

Mis saab edasi positiivse tulemuse korral?

 • Nende naistega, kelle HPV kodutesti tulemus on positiivne, võtab labor ühendust ja palub teha lisauuringud emakakaelavähi sõeluuringuprogrammis osalevas tervishoiuasutuses.
 • HPV uuringu läbi viinud labor teavitab positiivse HPV uuringu tulemusest lisaks naisele ka tema perearsti, kellel palume kontrollida, kas tema nimistusse kuuluv naine on määratud ajaks (ühe kuu jooksul pärast positiivse HPV kodutesti vastust) günekotsütoloogilise uuringu teinud, ja seda vajadusel naisele meelde tuletada.
 • HPV kodutestimise jätkuna tehtud günekotsütoloogiline uuring peab olema vedelikul põhinev günekotsütoloogiline uuring (LBC).
 • Kõik kodutestimise ja täiendavate protseduuridega seotud kulud kannab Tervisekassa.

NB! 2021. aasta pilootuuringu koondtulemused (lisatud aprillis 2022).

 

Sõeluuringu logistika

 • Sõeluuringu esmasuuring on HPV uuring (66644), mille vastuse saadab uuringu teinud labor Tervise Infosüsteemi.
 • Naist informeeritakse, et HPV - negatiivse uuringuvastuse korral talle eraldi teavitust ei saadeta ja uuringutulemusega saab ta tutvuda Tervise Infosüsteemis www.digilugu.ee.
 • HPV-positiivse uuringutulemuse korral tehakse vedelikul põhinev günekotsütoloogiline uuring (66821) laboris esmasuuringu biomaterjalist (NB! täpne tehniline tellimus lepitakse kokku esmastesti võtja ja konkreetse labori vahel).
 • Kui günekotsütoloogilise uuringu vastus on NILM või ASCUS, teavitab raviasutus naist, et järgmine HPV-uuring tuleb teha 12 kuu pärast ning märgib epikriisi: HPV test 12 kuu pärast.
 • Kui HPV-uuring on positiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus vähemalt >=LSIL, tuleb teostada kolposkoopia.
 • Kolposkoopiale registreerib naise esmasuuringu teinud teenuseosutaja.
 • Kolposkoopia tulemusi ja edasist jälgimist selgitab patsiendile uuringu teinud arst.
 • 12 kuu pärast tehtavate uuringute puhul ei kasutata enam sõeluuringu teenusekoode.

uuring 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.