Kliiniliste otsustuse tugisüsteem

Alates 2020. a kevadest on Eesti perearstidel ja -õdedel kasutada kliiniliste otsuste tugisüsteem EBMEDS, mis toob nende töölauale patsiendipõhised soovitused ning aitab teha otsuseid kiiremini ja kvaliteetsemalt. Kliiniliste otsuste tugisüsteem on integreeritud perearstide tarkvaradesse.

Kliiniliste otsuste tugisüsteem EBMEDS on tarkvaraprogramm, mis analüüsib automaatselt edastatud patsiendiga seonduvat teavet ning saadab perearstile analüüsil tuginevaid meeldetuletusi.  EBMEDS analüüsib patsientide andmeid otsustustoe algoritmide abil, mis kasutavad masinloetavaid terviseandmeid. Näiteks võetakse arvesse viimase viie aasta diagnoose, ravimeid, analüüse, protseduure.

Algoritmid tuginevad meditsiinilisele tõendusmaterjalile. Lisaks rahvusvahelistele algoritmidele on teenusesse juurutatud ka Eesti ravijuhenditel põhinevad soovitused.

Otsusetugi võimaldab hoida kokku arsti aega ja olemasolevad terviseandmed inimeste tervise heaks paremini tööle panna. Sellise lahenduse kasutuselevõtt on oluline teetähis patsiendikesksema tervishoiu poole liikumisel.

Eesti Haigekassa poolt juhitud otsusetoe projekt sai alguse 2017. aastal ning valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Perearstide Seltsiga. Projekti kogumaksumus oli 1 miljon eurot, millest 0,5 miljonit panustasid haigekassa ja sotsiaalministeerium ning 0,5 miljonit eurot saadi EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (projekt EU51573 ’ „Tervishoiu otsustustugi”). 2021. a alguses valiti projekt 75 riikliku teenuse hulgast riigi digiteenuste konkursil "Su(g" Eesti parimaks riiklikuks digiteenuseks.

Kontakt: Liis Kruus liis.kruus [at] tervisekassa.ee

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.