Abikaasatasu saaja, Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, ametniku või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa

Ravikindlustusele on õigus: 

  • välisteenistuse seaduse § 67 ja avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasatasu saaval inimesel 
  • rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud ametniku või tegevväelasega kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik 
  • Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötaval abikaasal, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik  
  • pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik 

Kindlustus tekib Tervisekassas ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.

Kindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Andmed kindlustuse lõppemise kohta esitab asutus, mille kaudu sotsiaalmaksu maksti. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.