Ajateenija

Ravikindlustusele on õigus ajateenijal ja asendusteenistujal. Andmed esitavad Tervisekassale Kaitseressursside amet ja Kaitsevägi. 

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.  

Ravikindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Andmed kindlustuse lõppemise kohta esitavad Kaitseressursside amet ja Kaitsevägi. 

 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.