Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine

  • aastatulu saamiseks jagatakse arvestatud või makstud sotsiaalmaksu summa 0,33-ga;
  • kalendripäeva keskmise tulu saamiseks jagatakse aastatulu 365-ga;
  • hüvitise summa saamiseks korrutatakse päevatulu vastava hüvitise määra %-ga ning korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga;
  • hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 20%.
Töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötav inimene Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimese, juriidilise isiku juhtimisorgani liige FIE
Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine eelnenud kalendriaasta tulu alusel
Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365   Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365   Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest  makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365  
Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui eelnenud kalendriaastal tulu puudus   

Põhipalk jagatakse arvuga 30

 

Kui põhipalk on suurem kui alampalk, arvutatakse hüvitis alampalga alusel

Hüvitis arvutatakse sotsiaalmaksu kuumääralt Kui FIE-l on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid, siis hüvitis arvutatakse sotsiaalmaksu kuumääralt

Kui FIE-l ei ole kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid, siis hüvitist ei maksta
Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem alampalgast Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast
Kui põhipalk on alampalgast suurem, siis kalendripäeva tulu saamiseks jagatakse alampalk 30-ga  

Kui nii põhipalk kui ka eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem alampalgast, siis kalendripäeva tulu arvestatakse inimesele soodsamas määras
Makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365 Makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365

Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud inimesel õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.

Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang kehtib vaid hüvitise maksmise perioodi kohta, mitte haiguslehe kestuse kohta.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.