Arstliku läbivaatuse vastus

Kui Euroopa Liidu liikmesriigi kindlustus asutus hakkab Eestis vajaminevat ravi saanud või plaanilisel ravil viibinud patsiendile haigushüvitist välja maksma, võib asutus vajada lisainfot.

Alates 01.01.2021 asendus vorm E116 Arstliku läbivaatuse vastusega.

Selle dokumendi saamiseks peab patsient:

  • Palume teda Eestis ravinud arstil täita Arstliku läbivaatuse vastus, mille leiab siit.
  • Arstil tuleb dokument välja printida, allkirjastada ning anda patsiendi kätte. Patsient pöördub ise antud dokumendiga oma tööandja või oma kindlustajariigi hüvitist maksva asutuse poole.

  • Arstliku läbivaatuse vastusel, peab arst ära täitma nõutud väljad. Arstliku läbivaatuse vastus täitmise juhend on leitav siit. 
  • Juhul kui patsient soovib, et  Tervisekassa edastab andmed elektrooniliselt kindlustajariigi hüvitist maksvale asutusele, toob ta avalduse koos originaaldokumentidega Tervisekassa klienditeenindusse või saadab selle posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

 

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Tervisekassa maksab Eestis ravikindlustatud inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi.

Tervisekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto, mida saab kontrollida riigiportaalis eesti.ee või klienditelefonil 669 6630. Kõik ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Tervisekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.