Tervisekassa: neljal patsiendil kümnest piisab e-konsultatsioonist

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Mari Kalbin

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Mari Kalbin

Kas oled kuulnud e-konsultatsiooni võimalusest arstide vahel? Kas teadsid, et selle teenuse abil saab kiireloomulisematele terviseküsimustele erialaspetsialisti vastuse tavaliselt hiljemalt nelja tööpäeva jooksul?

“Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi andmisel on väga oluline arstide koostöö. Selleks et inimesed saaksid kiiremini ja mugavalt abi, on loodud e-konsultatsiooni teenus. See tähendab, et perearstil, hambaarstil või eriarstil on võimalik tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida teise erialaspetsialistiga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks,” kirjeldas teenust Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Mari Kalbin.

Patsiendi raviarst saab teha e-konsultatsiooni teise arstiga, et pidada nõu patsiendi edasise ravi, täiendavate uuringute ja erialaspetsialistile suunamise vajaduse asjus. Lisaks saab selle teenuse abil pakkuda asjakohast ravi ka keerulisemate tervisemurede korral. Raviarst saab e-konsultatsioonil küsitud küsimustele teiselt arstilt vastuse nelja tööpäeva jooksul, välja arvatud lastepsühhiaatrias ja ortodontias, kus vastamiseks on ette nähtud 15 tööpäeva.

Praeguseks toimib e-konsultatsioon juba 33 erialal. Tervisekassa on igal aastal teenust laiendanud ja arendanud. Uuel aastal lisandub e-konsultatsiooni võimalusega erialade hulka ka täiskasvanute silmaarstide e-konsultatsioon ning täiesti uue teenusena rahustite ja muude sarnaste ainete teemaline e-konsultatsioon. Lisaks sellele on olemas erialade vaheline e-konsultatsioon, kus eriarst saab nõu pidada teise eriarstiga. Tulevikus on Tervisekassal plaanis sama teenust pakkuda ka õendusabis ja arendada võimalust, et ka perearst saaks vastata e-konsultatsioonile.

Neljal patsiendil kümnest piisab e-konsultatsioonist

“E-konsultatsioon tagab inimesele kvaliteetse arstiabi, ilma et ta peaks pikalt ravijärjekorras ootama ja liikuma ühest arstikabinetist teise. See optimeerib erinevate arstide ja õdede ressursse ning tagab inimesele sujuvama ja ühtsema ravikäsitluse. Tänu e-konsultatsioonile saab aegkriitilisemate terviseküsimustega teise arsti vastuse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul, mis omakorda tagab, et patsient saab kiiremini abi,” loetles Kalbin kasutegureid.

Tervise Infosüsteemi andmed kinnitavad, et ligi 40% juhtudel piisab e-konsultatsioonist. See tähendab, et kahe spetsialisti vahelise konsultatsiooni tulemusel ei pea patsient ise eraldi uuele vastuvõtule minema, vaid e-konsultatsiooni teinud arst saab vajalikud juhised patsiendi edasiseks jälgimiseks, raviskeemi kinnitamiseks või muutmiseks.

Kui e-konsultatsiooni käigus selgub, et patsient vajab siiski eriarsti vastuvõttu või täiendavaid uuringuid, suunatakse ta erialaspetsialisti poole, kes kutsub inimese vastuvõtule vastavalt tervisemure tõsidusele. Ka sellisel juhul saab arst e-konsultatsiooni kaudu põhjalikuma eelteabe patsiendi terviseinfo kohta koos uuringute tulemustega, mis annab võimaluse määrata vastuvõtu ooteaja vastavalt patsiendi terviseseisundile, vältida asjatuid visiite ning anda vajadusel saatekirjad täiendavateks uuringuteks enne eriarsti esmast vastuvõttu.

Enim peetakse nõu ortopeedide ja neuroloogidega

Tervisekassa andmetel on 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga tehtud ligi 80 000 e-konsultatsiooni saatekirja. Teenuse kasutamine on viimase kolme aasta jooksul kahekordistunud.

Kõige rohkem kasutatakse e-konsultatsiooni teenust ortopeedia, neuroloogia, endokrinoloogia, kardioloogia ja gastroenteroloogia erialal. Samuti konsulteeritakse patsiendi terviseküsimustes palju lastearstide, neurokirurgide, nahaarstide, uroloogide ja hematoloogidega.

Kõige mõistlikum on Mari Kalbini hinnangul e-konsultatsiooni kasutada nende juhtudel, kus eriarsti vastuvõtule on keeruline pääseda. Näiteks on tema sõnul e-konsultatsiooni teenusest palju abi nahaprobleemide lahendamisel või vaimse tervise küsimustes, kus patsiendi perearst saab tõsisema mure korral ravikäsitlust erialaspetsialistiga arutada.

Oodatust vähem kasutatakse e-konsultatsiooni paraku hambaravis, kus teenus on hambaarstidele ja ortodontidele uudne ja vajab harjumist. “Hambaarstidel on e-konsultatsiooni toel vaja oluliselt rohkem ortodontidega nõu pidada oma patsientide suutervise probleemide asjus. See teenus on praegu arendusfaasis ja tulevikus loodame sellele suuremat kasutusaktiivsust,” ütles Kalbin.

E-konsultatsioon peaks olema kasutajasõbralikum

Kui osad tervishoiutöötajad peavad e-konsultatsiooni arstiabi kättesaadavuse parandamisel imeraviks, siis leidub ka neid, kes erinevatel põhjustel teenust ei kasuta või teevad seda vähe.

Tervisekassa tegi perearstide seas e-konsultatsiooni kasutusmugavuse küsitluse, millest selgus, et perearstid peavad e-konsultatsiooni vajalikuks ja enamik (91%) vastanutest kasutab seda teenust igal nädalal.

Teenuse eelisena tuuakse peaasjalikult välja kiired vastused ja kiire abi. Ligi 80% uuringule vastanud perearstidest leiab, et tänu e-konsultatsioonile saavad kiiret abi vajavad patsiendid rutem eriarsti vastuvõtule. 75% perearstide hinnangul annab teenus võimaluse saada eriarstilt kiiresti spetsiifilist nõu. Enam kui poolte vastajate sõnul on tegu patsiendisõbraliku lahendusega, mis suurendab ka arstide koostööd. Üle poole perearstidest peab e-konsultatsiooni saatekirja koostamist mugavaks.

Perearstide hinnangul ei kasutata e-konsultatsiooni seetõttu, et selle saatekirja koostamiseks kulub liiga palju aega. Need, kelle sõnul on e-konsultatsiooni koostamine ebamugav, tõidki enamjaolt esile suure ajakulu. Ühtlasi oodatakse kokkuleppeid e-konsultatsiooni vastuste sisu kohta, et saada teenusest maksimaalselt kasu. E-konsultatsiooni kasutamise puhul toodi esile ka töökorralduse probleeme. Puudusena märgiti sedagi, et vastuse saabumise infot ei ole ning puudub täiendava info küsimise ja vastamise võimalus.

Üks e-konsultatsiooni kasutamise kitsaskohti on Kalbini sõnul ka arstide digipädevus. Seda kinnitab ka uuring, kus ligi 30% perearstidest vastas, et nad vajaksid täiendavaid teadmisi või abi e-konsultatsioonide koostamiseks. Seejuures ootavad perearstid IT-lahenduse mugavamaks muutmist ja ka täiendavaid koolitusi.

“E-konsultatsiooni teenusele on suured ootused ja on selge, et teenus vajab uuendamist. Meil on plaanis küsida kasutusmugavuse tagasisidet ka eriarstidelt ja siis võtame kahe osapoole tagasiside põhjal ette suurema töö e-konsultatsiooni arengusuundade planeerimiseks ning tehnilise lahenduse mugavamaks muutmiseks mõlemale osapoolele,“ kinnitas Kalbin