Ettevõtluskonto omanik

Inimestel on võimalik ettevõtlusega tegeleda lihtsustatud korras - madalama maksumääraga ja bürokraatiavabalt. Selleks võetakse kasutusele spetsiaalne pangakonto ehk nn ettevõtluskonto.   

Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu ning ta on liitunud II pensionisambaga, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks ettevõtluskontole laekuma 2024. aastal kalendrikuus vähemalt 1993,75 eurot, millelt ettevõtlustulu maks on 398,75 eurot,  millelt omakorda sotsiaalmaksu osa on 239,25 eurot.

Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu ning ta ei ole liitunud II pensionisambaga, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks ettevõtluskontole laekuma 2024. aastal kalendrikuus vähemalt 1921,25 eurot, millelt ettevõtlustulu maks on 384,25 eurot ja millelt omakorda sotsiaalmaksu osa on 239,25 eurot.

Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu- ja tolliamet TSD esitamise tähtpäevale järgneval päeval. Täpsemat infot saab maksu- ja tolliametist. 
 

Kindlustus tekib peale sotsiaalmaksu laekumist TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval

Kindlustus peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud 

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.