Füüsilisest isikust ettevõtja, notar, kohtutäitur

Ravikindlustusele on õigus füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) kes on kantud äriregistrisse. Kindlustuse andmed esitab tervisekassale äriregister. 

Täpsemat infot ettevõtlusega alustamise ja FIE kohustuste kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee ja justiitsministeeriumi veebilehelt "Füüsilisest isikust ettevõtja". 

Kui ravikindlustus andmete esitamise päeval ei kehti, tekib kindlustus 14-päevase ooteaja möödumisel. Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuse ajal, siis jätkub kindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel tegevuse, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kandmisest äriregistrisse.  

Peatamise ja tegevuse jätkamise andmed on äriregister kohustatud esitama 10 kalendripäeva jooksul. Pärast peatamise lõpetamist jätkub ravikindlustus ilma ooteajata. 

Kindlustus lõpeb kustutamiskande tegemisel äriregistris registris. Ravikindlustus kehtib kaks kuud pärast kustutamiskande tegemist. 

Lõpetamise andmed esitab äriregister 10 kalendripäeva jooksul. 

Ravikindlustusele on õigus notaril ja kohtutäituril, kelle ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale Notarite Koda või Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Kui ravikindlustus andmete esitamise päeval ei kehti, tekib kindlustus 14-päevase ooteaja möödumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas või Notarite Kojas registreerimisest. Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuse ajal, siis jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta. 

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel ametisoleku või ametivolituste peatamisest.  

Peatamise ja tegevuse jätkamise andmed on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda või Notarite Koda kohustatud esitama 10 kalendripäeva jooksul. Pärast peatamise lõpetamist jätkub ravikindlustus ilma ooteajata. 

Kindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel tegevuse lõpetamisest, ametist vabastamisest või tagandamisest.  

Lõpetamise andmed esitab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda või Notarite Koda 10 kalendripäeva jooksul. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.