Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalev abikaasa või registreeritud elukaaslane

Ravikindlustusele on õigus füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) abikaasal, kes osaleb ettevõtte tegevuses ega ole FIE lepinguline töötaja või äripartner. 

Kui Sa otsustad hakata tegelema ettevõtlusega, pead ennast äriregistris registreerima füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE). Täpsemat infot ettevõtlusega alustamise ja FIE kohustuste kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee ja justiitsministeeriumi veebilehelt "Füüsilisest isikust ettevõtja". 

Kui inimese ravikindlustus andmete esitamise päeval ei kehti, tekib tal ravikindlustus 14-päevase ooteaja möödumisel.

Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuse ajal, siis ooteaega ei ole ja ravikindlustus jätkub uuel alusel ilma katkemiseta.

Ravikindlustus peatub kahe kuu möödumisel tegevuse, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamisest.

Andmed peatamise kohta on maksu- ja tolliamet kohustatud Tervisekassale esitama 10 kalendripäeva jooksul.

Pärast peatamise lõpetamist jätkub ravikindlustus ilma ooteajata.

Ravikindlustus kehtib veel kaks kuud pärast ettevõtte tegevuses osalemise lõppemist või kustutamiskande tegemist.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenusesRavikindlustuse ja perearsti info".

 

 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.