Olulised teated

Lugupeetud dr Ülle Trumm (asendaja dr Ilme Last) patsient

Alates 1.märts 2023 ei asenda nimistut N0420 dr. Ilme Last,  nimistule ei ole leitud ka uut asendusarsti. Seega puudub nimistus olevatel inimestel alates 1. märtsist 2023 perearst ning sisuliselt on nimistusse kuuluvatel inimesed tekkinud olukorra tõttu võrdsustunud inimestega, kes ei kuulu perearsti nimistusse, s.t. neil ei ole perearsti.

Sellest tulenevalt teavitame, et  veebruari jooksul on nimistu patsientidel võimalik valida endale uus elukohajärgne perearst, edastades selleks nimistusse saamise avaldus allkirjastatuna uuele arstile. Palume teavitada ning esitada avaldus Tervisekassale, kui uue arsti nimistusse võtmisel esineb probleeme.

Avalduse ja lisainfot nimistusse registreerimise kohta leiab:

https://www.tervisekassa.ee/perearsti-valimine-ja-vahetamine

Kõigile dr. Trumm (nimistu asendaja dr Last) patsientidele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoha aadress on Järva maakond ning perearsti vahetus ei õnnestu veebruari jooksul, määratakse Tervisekassa poolt uus perearst alates 01.03.23. Juhul kui Tervisekassa poolse määramise järgselt olete sattunud oma pereliikmetest eraldi nimistutesse või kui soovite perearsti vahetada või ise valida, siis on Teil võimalus igal ajal seda teha, esitades taotluse otse valitud perearstile.

 

Lugupeetud dr. Ludmilla Tukkev patsiendid!

Anname teada, et alates 04.08.2022 lõpetas töö perearst dr Tukkev ning seoses sellega on Teie uueks perearstiks dr Maria Männik, Perekliinik OÜst (Sõle 16, II korrus).

Lisainfo https://perekliinik.ee/.

 

Lugupeetud dr Eve Keskküla patsiendid!

Alates 01.08.2022 lõpetab perearst Eve Keskküla töö ning Tervisekassa määrab Teile uue perearsti Helle Vambola.

Vastuvõtukoha aadress ei muutu (Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Kooli tn 1). 

Infot oma uue perearsti kohta saate alates 1. augustist riigiportaali https://www.eesti.ee/et kaudu, helistades Eesti Tervisekassa numbrile 669 6630 või e-postilt info [at] tervisekassa.ee.

Juhul kui soovite määratud perearsti vahetada, või ise valida, siis palun esitage taotlus otse soovitud perearstile.

 

Lugupeetud dr Marika Saritsa patsiendid!

Alates 1. juulist 2022 ei toimu Võhmas enam perearsti vastuvõttu, sest dr Sarits lõpetab töö. 

Kõigile dr. Saritsa patsientidele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoha aadress on Põhja-Sakala vallas, määratakse Terviseameti poolt uus perearst Suure-Jaani Tervisekojas alates 1.07.22. Juhul kui Terviseameti poolse määramise järgselt olete sattunud oma pereliikmetest eraldi nimistutesse, või kui soovite perearsti vahetada, või ise valida, siis on Teil võimalus igal ajal seda teha, esitades taotluse otse valitud perearstile.

Infot oma uue perearsti kohta saate alates 1. juulist riigiportaali eesti.ee kaudu, helistades Tervisekassa numbril 669 6630 või e-postilt info [at] tervisekassa.eerel="noopener noreferrer".

Suure-Jaani Tervisekoja perearstide kontaktid on leitavad nende kodulehelt: https://tervisekoda.ee/esmatasandi-tervisekeskus/perearstid/

Registraator +372 434 4044; tervisekeskus [at] tervisekoda.ee

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.