Kindlustatud inimese ülalpeetav abikaasa (laste kaudu)

Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab: 

  • vähemalt ühte alla 8-aastast last 
  • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni 
  • vähemalt kolme alla 16-aastast last  

Ülalpidaja peab olema kindlustatud töötajana, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isikuna, juriidilise isiku juhtimisorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana. 

NB! Pane tähele, et kui töötav abikaasa saab samaaegselt ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise läbi ravikindlustust saada. Lisainfo leiad siit.

Ravikindlustuse saamiseks tuleb dokumendid esitada sotsiaalkindlustusametisse, kes edastab kindlustuse vormistamiseks vajalikud andmed Tervisekassale. Täpsemat teavet dokumentide kohta saab sotsiaalkindlustusameti telefonilt 612 1360 või aadressilt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest.  

Kindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustuskaitsele. Andmed esitab sotsiaalkindlustusamet.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.