Kaebevõimalused ja hüvitamine

Kaebevõimalused

Juhul kui Te ei ole rahul raviasutuse olmetingimustega või tervishoiutöötajate suhtlemisega, siis peab eeskätt pöörduma alati raviasutuse juhtkonna poole. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud oma tegevuskohas teatavaks tegema patsiendi õiguse pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebusega tervishoiutöötajate tegevuse peale tervishoiuteenuse osutaja juhtkonna, Tervisekassa või Terviseameti poole ning nende kontaktandmed.

Juhul kui Te ei ole rahul osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga, siis on võimalus pöörduda Terviseameti poole, kes vajadusel alustab järelvalve menetluse. Täpse kaebuste esitamise korra leiate siit.

Tervisekassa saab teha järelevalvet oma lepingupartnerite poolt osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele. Tervisekassa lepingupartnerid leiate siit. Tervishoiuteenuste kvaliteediprobleemist ja kättesaadavusest saate teavitada info|ä|tervisekassa.ee.

Kui kaheldakse raviteenuse kvaliteedis, siis peaks pöörduma Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel teeb erialaseltsile ettepaneku kontrollida eksinud meditsiinitöötaja pädevust. Komisjon võib oma otsuses teha ettepanekuid, anda nõu või soovitusi, kuid ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile arstliku vea tagajärjel tekkinud kahju. 
Rohkem infot siit.

NB! Kui pöördusite tervishoiuteenustele väljaspoole Eestit ning te ei jäänud rahule seal osutatud raviteenuse kvaliteediga, tuleb Teil kaebuse esitamisel järgida selle riigi seadusandlust, kus Teile raviteenuseid osutati.

Täpsem info: Tervishoiuteenuse osutajate roll kvaliteedi tagamisel

Hüvitamine

Kui selgub, et patsiendile on tervishoiuteenuse osutamise käigus tekitatud kahju, siis on võimalik hüvitise nõudmiseks pöörduda:
1) tervishoiuteenuse osutaja poole või
2) kohtusse.


Vabatahtlik vastutuskindlustus

Eesti Arstide Liidu (EAL) ja kindlustusfirma If P&C Insurance AS vahel on sõlmitud erialase vastutuskindlustuse leping, mille alusel on kindlustatud kõik EALi kuuluvad ja töötavad arstid. 
Täpsemat informatsiooni leiate selle kohta siit.

Patsiendiesindajad

Eesti  Patsientide Liit

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.