Varasemad loetelu muudatused

Alates 1. jaanuarist 2024 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 37 uut Tervisekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik sensorravil diabeetikutele ning venoosse puudulikkuse ja haavanditega patsientidele. Samuti lisandub rahastusele mitmeid uusi ortoose. 

Esmakordselt hakkab Tervisekassa rahastama kompressioontooteid rinnaoperatsioonijärgseks raviks, et soodustada operatsioonihaavade paranemist ja vähendada valu ning seeläbi aidata kaasa kiiremale taastumisele. Muudatusega toetame patsientide, kellel on kasvaja, trauma või kaasasündinud sündroomi näidustusel tehtud rindade plastiline kirurgia või rekonstruktsioon või kui meditsiinilisel näidustusel on tehtud rinnavähendusoperatsioon. Arvestades raviks vajaminevat kogust, hüvitab Tervisekassa pärast operatsiooni kuue kuu jooksul kuni kaks toodet. 

Teise olulise muudatusena hakkame esmakordselt rahastama tugirõngaid ehk pessaare. Need on abivahendid, mis asetatakse tuppe, et toetada vaagnapõhja organeid vaagnapõhjaorganite allavajega või uriinipidamatusega patsientide uriinipidamatuse leevendamiseks, valu vähendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks. Suures osas on patsientideks vanemaealised naised, kellel mitme kaasuva haiguse tõttu võib operatiivne ravi olla seotud suurte riskidega või on suisa vastunäidustatud. Samuti on sihtrühmaks patsiendid, kellel operatsioon on osutunud ebaefektiivseks või kes ei soovi kirurgilist ravi või on operatsiooni ootel või rasedad. Pessaaride väljakirjutamise õigus on günekoloogil. 

Tagamaks toodete jätkusuutlikku valmistamist ja müüki patsientidele, tõstame hinnaläbirääkimiste tulemusel 312 meditsiiniseadme hinda ning mitmes piirhinnarühmas tõusid sellest tulenevalt ka piirhinnad, millest Tervisekassa soodustust arvutatakse. Lisaks arvame hinnakirjast välja 97 meditsiiniseadet, mille tootmine või turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele  kättesaadavad alternatiivsed seadmed.  

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Määruse lisas toodud meditsiiniseadmete loetelu Exceli formaadis on toodud siin. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.   

Alates sellest aastast muudetakse meditsiiniseadmete loetelu kaks korda aastas – 1. jaanuaril ja 1. juulil. Alates 1. juulist 2023 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 17 uut Tervisekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik sensorravil diabeetikutele, urineerimisfunktsiooni häirete ja lümfitursetega  patsientidele. Samuti lisandub uusi seadmeid ortoose vajavatele patsientidele.   

Tagamaks toodete jätkusuutlikku valmistamist ja müüki patsientidele, tõstame hinnaläbirääkimiste tulemusel 18 meditsiiniseadme hinda ning õla- ja küünarliigest fikseerivad tugede piirhinnarühmas tõusid seetõttu ka piirhinnad, millest Tervisekassa soodustust arvutatakse. Lisaks arvame hinnakirjast välja 11 meditsiiniseadet, mille tootmine või turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele  kättesaadavad alternatiivsed seadmed.  

Katmaks patsientide suuremat vajadust, suurendame raske geneetilise nahahaigusega Epidermolysis Bullosa ravis kasutatavate haavasidemete rahastust 3600 tükilt 6000 tükini kalendriaastas.  

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Määruse lisas toodud meditsiiniseadmete loetelu Exceli formaadis on toodud siin. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.   

Alates 1. jaanuarist 2023 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 163 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik diabeetikutele, raske ihtüoosiga, erinevate stoomide, haavade, urineerimisfunktsiooni häiretega, uneapnoega, lümfitursetega ja venoosse puudulikkusega patsientidele. Samuti lisandub uusi seadmeid ortoose ja tallatugesid vajavatele patsientidele.  

Tagamaks toodete jätkusuutlikku valmistamist ja müüki patsientidele, tõstame hinnaläbirääkimiste tulemusel osade meditsiiniseadmete hindu ning mõnes tootegrupis muutuvad seetõttu ka piirhinnad. Lisaks arvame hinnakirjast välja 173 meditsiiniseadet, mille tootmine või turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele  kättesaadavad alternatiivsed seadmed. 

Ühe tähtsa muudatusena hakkab haigekassa hüvitama pideva insuliini pumpravi kuni 26-aastaseks saamiseni. See on väga oluline oma tervise eest hoolivatele noorte jaoks, et nad saaksid lapseeas alustatud pumpraviga jätkata pärast 19-aastaseks saamist. Samuti toetab otsus neid 19-25 aastaseid raviks motiveeritud noori, kes kasutavad glükoosimonitooringu süsteeme, kuid nendest üksi jääb veresuhkru kontroll puudulikuks, mis tähendab, et glükoositase on liiga kõrge või ei püsi raviks seatud eesmärkvahemikus. Rahastusega võimaldatakse ka pumpraviks vajalike diabeeditarvikute – infusioonivahendite, reservuaaride, pideva glükoosimonitooringu komplektide ja glükoosisensorite kättesaadavus. Samuti toetame insuliinipumba ostu nendele noortele, kellel eelmise seadme soodustusega ostust on möödas vähemalt neli aastat. Pumpravi määrab ja ravi toimimist hindab endokrinoloog. 

Laiendame pideva glükoosimonitooringu süsteemide ehk saatjate ja sensorite väljakirjutamise õigust sisearstidele (seni piiratud endokrinoloogide ja lastearstidega). Sisearstidele ravi määramise õiguse andmine on vajalik, sest teatud piirkondades tegelevad täiskasvanud 1. tüübi diabeedi patsientide ravi ja nõustamisega just raviasutustes sisearstid. 

Esmakordselt hakkab haigekassa rahastama uudset haavaraviseadet, mis kiirendab haavade paranemist ning vähendab valu. Tegu on automatiseeritud elektristimulatsioonil põhineva seadmega, mis on abiks raskesti paranevate haavade ja haavandite  korral, mis ei ole vaatamata adekvaatsele haavaravile (st lokaalne ravi, haavade sidumine, kompressioonravi) paranenud kuue kuu jooksul. Enamasti vajavad patsiendid raviks ühte seadet, kuid patsientidele, kes vajavad kordusravi, võimaldame kahe seadme kasutust. Kuna tegu on spetsiifilise raviviisiga, peab ravi määrama ortopeed või kirurg. 

Katmaks patsientide suuremat vajadust, suurendame aasta algusest uriinikottide rahastust. Urostoomiga patsiendid saavad senise 18 koti asemel kuni 50 kotti kalendripoolaastas ning urineerimisfunktsiooni häirega patsiendid 60 koti asemel kuni 90 kotti kalendripoolaastas.  

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Määruse lisas toodud meditsiiniseadmete loetelu Exceli formaadis on toodud siin.  Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.  

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Tervisekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Tervise- ja tööminister allkirjastas 1. jaanuarist 2022. aastal kehtiva uue täiendatud meditsiiniseadmete loetelu. Alljärgnevalt on toodud ülevaade peamistest muudatustest.

Loetellu lisandub 566 uut haigekassa poolt rahastatud seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatud seadmete valik diabeetikutele, astmaatikutele, erinevate stoomidega, urineerimisfunktsiooni häiretega, uneapnoega, silmahaigusega, lümfitursetega või venoosse puudulikkuse, haavade ja armidega patsientidele, samuti ortoose ja tallatugesid vajavatele patsientidele.

Muudatused uriinikogujate, uriini eritumist suunavate abivahendite, tallatugede, ortooside ning proteeside ja hülsside rahastuses

Tegemaks abivahendite ja meditsiiniseadmete rahastust senisest selgemaks ja abivajajatele paremini kättesaadavaks, tuleb edaspidi muuta mõningate meditsiiniseadmete rahastamist. Koostöös erinevate tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidega jõuti ühise seisukohani, et haigekassa ja sotsiaalkindlustusameti vahel kattuvad tooted tuleks jagada selliselt, et neid hüvitatakse kõigile abivajajatele, kellel on selleks õigus, vaid ühe asutuse poolt.  

Sellest tulenevalt rahastab haigekassa 1. jaanuarist 2022 kõiki ortoose, sh tallatugesid (muudatus puudutab abivahendi gruppe / ISO koode 06.03, 06.04, 06.06, 06.12, 06.00) ning uriini eritumist suunavaid abivahendeid (ISO kood 09.24) ja uriinikogujaid (ISO kood 09.27).  

Pane tähele:

 • Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada vaid arstid (nii perearstid kui ka teised eriarstid) digitaalse meditsiinseadme retseptiga ehk tehnilises keeles meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele.
 • Inimese omaosalus on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.
 • Meditsiiniseadmeid hakatakse hüvitama erialaseltsidega kooskõlastatud rakendustingimuste ja limiitide alusel sihtgruppidele, kellel on selleks tõenduspõhine vajadus. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.
 • Kuna meditsiiniseadme seaduses on kirjas, et meditsiiniseadme määramiseks peab arst kirjutama inimesele meditsiiniseadme kaardi, siis teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Seetõttu eeldab meditsiiniseadmete retseptiõiguse laiendamine seaduse muutmist ning kompleksset ja põhjalikku ülevaatamist kogu meditsiiniseadmete loetelu ning erinevate spetsialistide (nt õed, ämmaemandad, füsio- ja tegevusterapeudid) lõikes. Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele. 
 • Erimenetlusi ravikindlustuse seadus meditsiiniseadmete osas ei võimalda. Nende toodete hüvitamist, mida meditsiiniseadmete loetelus (veel) 2022. aastal ei ole (näiteks koljuortoosid või väga spetsiifilised neuroortoosid) ning millele ei ole loetelus ka võrreldavat alternatiivi, on võimalik järgmisel aastal jätkuvalt taotleda läbi sotsiaalkindlustusameti erimenetluse. Siiski on tegu pigem väga erandliku protsessiga. Tooteid, millele on alternatiivne toode näiteks teise tootja poolt meditsiiniseadmete loetelus olemas, ei ole põhjendatud erimenetluse kaudu rahastust taotleda. Haigekassa töötab selle nimel, et kindlustatutele oleks kättesaadav lai toodete valik. 
 • Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuni, üleminekuaeg tagab selle, et muudatus oleks inimestele, ettevõtetele ja arstidele sujuvam.

Kavandatud muudatused tootegruppide lõikes: 

Uriinikogujad ja uriini eritumist suunavad abivahendid

Meditsiiniseadmete loetellu kuuluvad järgmised rühmad:

 • ühekordsed põiekateetrid;
 • püsikateetrid;
 • peenisekatted;
 • uriinikogumiskotid;
 • uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid.

Haigekassa rahastab neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikule, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire:

-              kuni 1000 ühekordset põiekateetrit kalendripoolaastas;

-            kuni üheksa 100% silikoonist kateetrit, 12 silikoonelastomeerkattega kateetrit või 36 silikoniseeritud kateetrit kalendripoolaastas;

-              kuni 240 peenisekatet kalendripoolaastas;

-              kuni 60 uriinikogumiskotti kalendripoolaastas;

-              kuni 12 uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendit kalendripoolaastas.

Lisaks hüvitab haigekassa jätkuvalt urostoomiga kindlustatud inimesele kuni 18 uriinikogumiskotti kalendripoolaastas.

Olemasolevad patsiendid

Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid/kaardid. Automaatselt loodud retseptid/kaardid on patsiendile nähtavad patsiendiportaalis  ja riigiportaalis. Uusi meditsiiniseadme retsepte/kaarte ei pea välja kirjutama ka juba olemasolevatele urostoomiga patsientidele uriinikogumiskoti ostmiseks ja mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatusega patsientidele ühekordsete põiekateetrite ostmiseks, kui neile on juba varasemalt haigekassa süsteemis vastavatele rühmadele (urostoomi öine uriinikogumiskott, ühekordsed põiekateetrid) retseptid/kaardid loodud.

Ülejäänud patsientidele, kellel on tõenduspõhine vajadus uriinikogujate ja uriini eritumist suunavate abivahendite järele, tuleb arstidel välja kirjutada vastavad meditsiiniseadme retseptid/kaardid. Vt. ka allpool "üleminekuperiood"

NB! Kõik meditsiiniseadme retseptid on automaatselt uuenevad, mis tähendab, et peale esmakordset meditsiiniseadme retsepti/kaardi kirjutamist tekib patsiendile iga aasta 01. jaanuaril ja 01. juulil uus täislimiit ilma, et arst peaks uue retsepti/kaardi välja kirjutama.

Tallatoed

Haigekassa rahastab:

1) üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas. Retsept limiidiga 2 kehtib peale välja kirjutamist kuus kuud. Hüvitamise tingimuses on täpsustatud sõnastust viitega operatsiooni või trauma asukohale (lülisammas, alajäse) koos klausliga, et kaasnema peab valu nimetatud piirkonnas. Täpsustuse eesmärk on luua suurem õigusselgus.

2) kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel esineb vaagnapiirkonna (RFK järgi s740) või alajäseme (s750) raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired (b710–749) ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.

Rakendustingimuste eesmärgiks on tagada tallatugede haigekassa soodustusega väljakirjutamine patsientidele, kellel on tõsine terviseprobleem, mille kompenseerimiseks sobivad kõige paremini individuaalselt valmistatud tallatoed, mis võimaldavad arvestada patsiendi jalgade eripäradega. Masstoodangu tallatugesid haigekassa ei rahasta. 

Selle hüvitamise tingimusega kaart kehtib 2 kalendriaastat ning retsept uueneb peale väljakirjutamist veel ühe korra. Näiteks, kui patsiendile kirjutatakse tallatugede retsept/kaart  05.02.2022, siis tekib patsiendile retsept kehtivusega kuni 31.12.2022 limiidiga 4 ehk võimalus soetada kaks paari tallatugesid. 01.01.2023 tekib patsiendile veelkord uus retsept kehtivusega kuni 31.12.2023 ning limiidiga 4. Kui selle perioodi möödudes on jätkuvalt arsti poolt hinnatud vajadus tallatugede kasutamiseks, võib arst välja kirjutada uue meditsiiniseadme retsepti/kaardi. Hüvitamise tingimuses sulgudes toodud RFK koodid on mõeldud toetama neid väljakirjutajaid, kes juba RFK klassifikatsiooni kasutavad. RFK on rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon. Seejuures RFK koodi eraldi retseptile märkida ei ole vaja.

Olemasolevad patsiendid

Patsientidele, kes 2022. aastal tallatugesid vajavad ja uutele hüvitamise tingimustele vastavad, on vaja arsti poolt kirjutada alates 01.01.2022 uus digitaalne meditsiiniseadme retsept/kaart. Kehtivaid sotsiaalkindlustusameti süsteemis väljastatud tõendeid automaatselt üle ei viida, sest nii haigekassa kui ka arstid on näinud vajadust, et tallatugede hüvitamise põhjendatus tuleks uute ja senisest selgemate reeglite valguses tervishoiutöötaja poolt üle hinnata.  Vt ka allpool „üleminekuperiood“

Ortoosid

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi / õla- ja küünarliigese ortoosi / põlveortoosi /jalaortoosi /selja- ja nimmepiirkonna ortoosi / kõhuortoosi /kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:

1) ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kuue kuu jooksul** funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat. Retsept kehtib kuus kuud pärast välja kirjutamist.

2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni ühe ortoosi (selja- ja nimmepiirkonna ortooside ning jalaortooside korral kuni kahe ortoosi) eest (jäseme kohta)* ühe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 12 kuud.

3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kahe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 24 kuud.

*„Jäseme kohta“ täpsustus on randme-kämblaortoosi, õla- ja küünarliigese ortoosi, põlveortoosi ja jalaortoosi hüvitamise tingimuses.

** kaelaortoosidel 3 kuu jooksul.

Ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega patsiendile on arstil õigus peale esimese retsepti kehtivust (12-24 kuud) kirjutada uus retsept/kaart, kui patsiendil on jätkuvalt funktsioonihäire, mida on vaja ortoosiga kompenseerida.

Lisaks hakkab haigekassa rahastama ka individuaalselt valmistatud ortooside varuosi nendele patsientidele, kes kasutavad individuaalselt valmistatud ortoosi, mille garantiiperiood on lõppenud (kaks varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul). Muudatus võimaldab pikendada spetsiifiliste ja kalli hinnaga individuaalsete ortooside kasutusaega. Selleks on vaja välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale „Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad“.

Seni vaid ühte piirhinnarühma kuulunud ortoosid ja uued loetellu lisatud ortoosid jagati koostöös seotud ettevõtetega erinevatesse piirhinnarühmadesse. Muudatuse eesmärk on korrastada ortooside loetelu ja luua suuremat selgust kõigile osapooltele haigekassa poolt rahastatud tootevaliku ning hinnastamise osas. Samuti aitavad muudatused soodustada õiglasemat hinnakonkurentsi võrreldavate toodete vahel.

Ühte piirhinnarühma kuuluvad sarnaste omadustega tooted, mis on mõeldud ühesuguse funktsiooni täitmiseks ning mille kasutajate sihtgrupp on valdavalt kattuv. Kui piirhinnarühma kuuluvad piisavalt ühetaolised tooted, rakendatakse põhimõtet, et haigekassa hüvitab piirhinnarühma kuuluvaid tooteid odavuselt teise toote hinna alusel. Kindlustatutel soovitame alati küsida piirhinnast soodsamaid või sellega võrdseid tooteid!

Individuaalsete ortooside eest tasub haigekassa jätkuvalt 90% toote hinnast. Arst kirjutab samuti endiselt välja meditsiiniseadme retsepti/kaardi meditsiiniseadme rühmale (seitse erinevat rühma, nt jalaortoosid) koos patsiendi terviseseisundile vastava hüvitamise tingimusega. Samuti on meditsiiniseadme müüjal koostöös patsiendiga jätkuvalt võimalik valida kõige paremini patsiendi vajadustele vastav ortoos kõigi loetelus antud rühma alla kuuluvate piirhinnarühmade ja neisse kuuluvate toodete (nii masstoodang kui individuaalsed) seast.  Vt ka allpool „üleminekuperiood“.

Jäsemeproteesid ja hülsid - UUS INFO

Alates 1. maist hüvitab patsientidele kõiki vajalikke jäsemeproteese ja hülsse Sotsiaalkindlustusamet. See tähendab, et soodustuste saamiseks on vajalik patsiendile väljastada pabertõend abivahendile, digiretsepti enam väljastada ei saa. Proteesi saamiseks ei ole vaja eelnevalt hinnata puude või töövõime olemasolu.

Tõendi üla- ja alajäsemele saavad välja kirjutada nii perearstid, eriarstid, üldarstid kui ka arst-residendid. Samuti võib proteesi vajadus olla välja toodud inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis. Tõendile on vaja märkida konkreetse abivahendi nimetus (nt sääreprotees), kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 06.24.09 sääreprotees). Abivahendi tõendi vormina võib kasutada asutuse enda vormi. Lähemalt saab abivahendi tõendi väljastamise kohta lugeda infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Muudatustest täpsemalt

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega viidi seadusest sotsiaalkaitseministri määruse tasemele selliste abivahendite loetelu, mis on seotud igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahenditega, mida on inimesele vaja enne puude tuvastamist või töövõime hindamist (nt silmaprotees). Selle seadusemuudatusega seoses muudeti 01.05.2022 sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri  määruseid (ehk lihtsamalt öeldes abivahendite ja meditsiiniseadmete hinnakirju) nii, et alates 01. maist saab soodustusega kõiki ala- ja ülajäsemeproteese ning proteesihülsse ainult Sotsiaalkindlustusameti abivahendite loetelu alusel ja seda ilma eelneva puude või töövõime hindamiseta. 

Varasemalt on hüvitatud esmaseid jäsemeproteese ja hülsse Eesti Haigekassa kaudu ning järgnevaid üla- ja alajäsemeproteese Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Õigusaktide muutmise eesmärk on lihtsustada ala- ja ülajäsemeproteeside kättesaadavust neid vajavate inimeste jaoks. See tähendab, et kõik üla- ja alajäsemeproteesid on edaspidi hüvitatud Sotsiaalkindlustusameti kaudu ning Eesti Haigekassa neid enam patsientidele ei hüvita (va käesoleva aasta lõpuni neile patsientidele, kellele on juba väljastatud digiretsept).

Muudatus on vajalik, sest ala- ja ülajäsemeproteeside hüvitamine erinevatel tingimustel kahest erinevast süsteemist on tekitanud segadust nii proteesi vajajatele, tervishoiutöötajatele kui ka proteese valmistavatele ja müüvatele ettevõtetele, mis kokkuvõttes ei pruugi tagada abivajajale optimaalset abivahendi kättesaadavust. Muudatusega arvatakse Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelust välja esmased ala- ja ülajäsemeproteesid ja esmased varased kordushülsid ning edaspidi hüvitab nimetatud abivahendeid ainult Sotsiaalkindlustusamet abivahendi tõendi (pabertõend) alusel, seda sõltumata sellest, kas inimesel on tuvastatud puue või vähenenud töövõime. 

Enne 2022. aasta 1. maid  inimesele koostatud digitaalse meditsiiniseadme kaardi alusel on võimalik inimestel osta varaseid ala- ja ülajäsemeproteese ning esmaste varaste proteeside kordushülsse kuni meditsiiniseadme kaardi kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2022.a. Samas võib nendele patsientidele juba vajadusel väljastada ka pabertõendi, et patsient saaks endale sobiva toote laiemast aktiivsusgruppide valikust Sotsiaalkindlustusameti abivahendite loetelu alusel. Hülsside ostmisel haigekassa digiretseptiga palume olla tähelepanelikud, et kõik vajaminevad tooted soetataks enne aasta lõppu. Digiretsepti alusel tehtud tehingute tegemisel lähtutakse seni kehtinud haigekassa piirhindadest.

Üleminekuperiood

Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikke ortoose, tallatugesid, kateetreid, peenisekatteid, uriinikogumiskotte ja nende kinnitusvahendeid osta sotsiaalsüsteemist veel kuni 31.01.2022 (s.o samade reeglite alusel, mis kehtisid detsembris 2021). Alates 01.01.2022 nendele toodetele enam paberretsepti kirjutada ei tohi. Erandina on võimalik nimetatud abivahendeid soetada sotsiaalkindlustusameti erimenetlusotsuste alusel  kuni otsuse kehtivuse lõpuni. Peale antud perioode läheb rahastus täies mahus üle haigekassale.  

Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid/kaardid rühmadele ühekordsed põiekateetrid, püsikateetrid, peenisekatted, uriinikogumiskotid ning uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid. Seega ei pea arst nendele inimestele uusi kaarte/retsepte kirjutama.

Ortooside ja tallatugede jätkuva vajaduse korral tuleb inimesel pöörduda oma raviarsti (nt perearsti) poole. Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

Perearst võib retsepti kirjutada kõigi sotsiaalsüsteemist üle tulnud valdkondade (tallatoed, ortoosid, uriini eritumist suunavad abivahendid ja uriinikogujad) lõikes kõigile patsientidele (sh tavalapsed). Oluline on see, et arst veendub, et patsiendi terviseseisund vastab rakendustingimustele. Kui perearst näeb vajadust konsulteerida täiendavalt mõne valdkonna arstiga, siis saab arst kasutada e-konsultatsiooni võimalust või anda inimesele saatekirja eriarsti juurde.

Muud olulised muudatused meditsiiniseadmete loetelus

Uuest aastast paraneb märkimisväärselt diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus. Märgilise muudatusena hakkab haigekassa hüvitama pideva glükoosimonitooringu süsteeme kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kellele on vastava raviotsuse teinud endokrinoloog või lastearst. 

Lisaks suurendame aasta alguseset süsteravil 2. tüüpi diabeetikute testribade-lantsettide hüvitatavaid koguseid varasemalt 600-lt 900-ni kalendripoolaastas. 1. tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele hakkame rahastama insuliinivaeguse ennetamiseks vajalikke vere β-ketooni testiribasid ning pump- või sensorravi hõlbustamiseks hooldusvahendeid.

Alustame silikoonplaastrite ja -geelide hüvitamist patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele. Katmaks patsientide ravivajadusi, suurendame stoomi ja fistuliga patsientidele hüvitatud stoomihooldusvahendite kogust 20 pakendilt 22 pakendini kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Toetamaks harvaesinevate nahahaiguste ravi, suurendame nii mitteantibakteriaalsete kui antibakteriaalsete haavasidemete koguseid: vastavalt 320-lt 780-le kuue kuu jooksul ning 100-lt 130-le ühe kuu jooksul. Hakkame hüvitama täiendavaid kompressioontooteid lümfitursete raviks, sh rahastame veste, poolkindaid ja standardmõõdus kohandatavaid kompressioontooteid. Viimased on alternatiivseks ravivõimaluseks inimestele, kes ei saa hakkama teiste kompressioontoodete paigaldamise ja eemaldamisega.

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Tervisekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

1. jaanuarist 2021 hakkab kehtima täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 102 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik diabeetikutele, erinevate stoomide ja fistuliga, uneapnoega, diafragma stimulaatoriga, lümfitursete või venoosse puudulikkuse ning haavade või haavanditega patsientidele. Samuti laieneb seadmete loetelu trauma- või operatsioonijärgselt ortoose vajavatele patsientidele.

Uuest aastast paraneb märkimisväärselt diabeetikutele veresuhkru kontrolliks ning ravimite manustamiseks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus. Ühe olulise muudatusena hakkab haigekassa hüvitama pideva glükoosimonitooringu süsteemi lisaks diabeediga lastele ka 1. tüüpi diabeediga rasedatele ja emadele kuni nende lapse üheaastaseks saamiseni. Samuti laiendatakse glükoosimonitooringu hüvitamist 1. tüüpi diabeediga dialüüsil olevatele või neerusiirikuga patsientidele. Lisaks hakatakse hüvitama korduvkasutatavat insuliini süstevahendit 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kes kasutavad raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini.

Haigekassa suurendab aasta algusest ka erinevate meditsiiniseadmete hüvitatavaid koguseid. 2. tüüpi diabeediga süsteravil olevatele patsientidele hüvitatavate testribade ja lantsettide kogus suureneb 450-lt 600-ni poolaastas ning 2. tüüpi diabeedi ja rasedusdiabeediga süsteravil olevate patsientide nõelte kogus 200-lt/550-lt 700-ni poolaastas. Samuti suurendab haigekassa insuliinipumba reservuaaride hüvitamist 100-lt 122-ni kalendriaastas ja glükoosisensorite hüvitatavat kogust 48-lt 55 sensorini kalendriaastas.

Stoomi ja fistuliga patsientidele hüvitatavate stoomirõngaste kogus suureneb 100-lt 200-ni, alusplaadi lisakinnituste kogus 180-lt 360-ni ja alkoholivaba stoomipasta kogus 6-lt 9-ni kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli kohta.

Larüngektomeeritud patsientidele hüvitatavate liimieemaldusvahendite kogus suureneb 50 nahapuhastusplaastrilt 100 puhastuspadjakese või 100 salvräti või kahe spreini kalendripoolaastas.

Epidermolysis bullosa raviks hüvitatavate haavasidemete kogus suureneb 1200-lt kuni 3600 haavasidemeni kalendriaastas.

Lisaks hakkab haigekassa hüvitama haavasidemeid  arteriaalse haavandiga patsientidele, kellel kirurgiline haavaravi pole võimalik või on see perspektiivitu, samuti haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi.

Lümfitursetega patsientidele hüvitatakse alates uuest aastast ühe jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni kaks kompressioontoodet ning vähemalt kahe erineva jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni neli kompressioontoodet kuue kuu jooksul.  Lisaks laieneb nende meditsiiniseadmete väljakirjutamise õigus dermatoveneroloogile ning kordusretsepti väljakirjutamise õigus perearstile.

2021. aastast laieneb trahheostoomiga patsientidele hüvitatavate meditsiiniseadmete valik. Neile patsientidele hüvitatakse uue loeteluga kaelapaelu, kõneklappe ning inhaleeritava ravimi manustamise vajaduse korral nebulisaatorit. Seejuures on uues loetelus selguse huvides eraldi rühmad trahheostomeeritud ja larüngektomeeritud patsientidele vajalike tarvikute jaoks. Lisaks hakkab haigekassa hüvitama kõhuortoose ja diafragma stimulaatori antenne.

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Tervisekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Alates 1. jaanuarist 2020 hakkab kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub võrreldes eelmise aastaga 117 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet ja muudetakse mitmete meditsiiniseadmete hüvitamise tingimusi.

Uus loetelu on leitav Riigi TeatajastMuudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.

Uue loeteluga laieneb uneapnoe, astma ning lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti lisanduvad loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud. Lisaks muutuvad mitmete loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnad, sh langevad mitmete glükomeetri testribade, haavasidemete ja uneapnoe maskide hinnad.

2020. aastast paranevad veresuhkru jälgimise võimalused diabeeti põdevatele lastele: meditsiiniseadmete loetellu lisatakse uus ilma pumbata töötav pideva glükoosimonitooringu süsteem, mida haigekassa rahastab koos sensoritega alla 19-aastastele lastele, kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine. See süsteem võib olla osadele lastele alternatiiviks kaasaegsele pumpravile ning on täiendav võimalus süsteravil olevatele või glükoosimonitooringuta pumpa kasutavatele lastele.

Katmaks patsientide tegelikke vajadusi, suurendatakse insuliininõelte hüvitatavat kogust 200-lt 550 nõelani kalendripoolaastas insuliini süstivatele II tüüpi diabeediga patsientidele. Rasedusdiabeediga patsientidele, kes saavad raviks insuliinisüste, hüvitatav insuliininõelte kogus suureneb 500-lt 550-ni kalendripoolaastas. Lisaks hakatakse hüvitama insuliininõelu kasvuhäirega patsientidele, kellele haigekassa rahastab kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, neile patsientidele hüvitatakse kuni 200 nõela kalendripoolaastas.

Trahheostoomiga patsientidele suurendatakse trahheostoomi plaastrite hüvitatavat kogust 120-lt 180-ni kalendripoolaastas ning teatud trahheostoomi filtrite hüvitatavat kogust 420-lt 730-ni kalendriaastas.

Aspiratsioonisondide hüvitatavat kogust suurendatakse 1440-lt 3600-le kalendripoolaastas.

Uuest aastast hüvitab haigekassa stoomitooteid ka fistuliga patsientidele. Lisaks suurendatakse mitmete stoomitoodete hüvitatavat kogust ja koondatakse stoomitoodete rühmi.

Muudatused stoomitoodede hüvitamisel

Uuest aastas hüvitab haigekassa stoomitooteid ka enterokutaanse ehk soole-naha fistuliga patsientidele (fistul on erinevatel põhjustel tekkinud soole ja naha vaheline ühendus, millest väljub nahale soolesisu ja/või mädast eritist).

Lisaks tõstetakse mitmete stoomitoodete limiite: alusplaadi lisakinnituste hüvitatav kogus suureneb 120-lt 180-le, stoomikotivööde kogus ühelt kahele, urostoomi öiste uriinikogumiskottide kogus 6-lt 18-le ja stoomirõngaste arv kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, 52-lt 100-le kalendripoolaastas.

Lisaks koondatakse samu tooteid sisaldavad ja sisult üksteist dubleerivad kolo-, ileo- ja ursotoomi toodete rühmad ühte rühma, näiteks kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi stoomikottide rühmad koondatakse üheks rühmaks „Stoomikotid“. Haigekassa hüvitab 2020. aastast kõigile stoomi või fistuliga patsientidele ühe stoomi või fistuli korral 550 kotti ning kahe stoomi või fistuli korral 920 kotti kalendripoolaastas. Analoogselt koondatakse ühte rühma erinevate stoomide alusplaadid (uus rühm „Stoomi alusplaadid“) ja nende lisakinnitused (uus rühm „Stoomi alusplaadi lisakinnitused“), alkoholivabad stoomipastad (uus rühm „Alkoholivaba stoomipasta“) ja stoomikotivööd (uus rühm „Stoomikotivöö“).

Lisaks koondatakse uues loetelus kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi pulbrid ja kaitsekreemid, pastad, stoomiümbrise kaitsepadjakesed ja nahakaitsevahendid, liimieemaldusvahendid ning lõhna neutraliseerivad vahendid (senises loetelus kuulusid 15 rühma) kokku ühte rühma „Stoomihooldusvahendid“. Loetletud tootegruppidele rakendatakse koondlimiiti: haigekassa hüvitab stoomi või fistuliga patsientidele nimetatud hooldusvahendeid kuni 20 müügipakendit kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta (sh meditsiiniseadme müügipakendid, mis sisaldavad meditsiiniseadmeid koguses 100, on võrdsustatud kahe pakendiga). Summaarse limiidi rakendamine võimaldab patsientidel paindlikumalt vajalikke tooteid soetada: patsient saab valida, missuguseid hooldusvahendeid ta kõige enam vajab, ja osta neid vajadusel rohkem, kui varasemate üksiklimiitide korral võimalik oli. Näiteks kui patsient vajab suures koguses pastasid, aga lõhna neutraliseerivaid vahendeid ei kasuta ta üldse, siis nüüd on võimalik viimaste arvelt pastasid rohkem osta. Muudatus lihtsustab ka arstidel meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamist, kuna väheneb oluliselt rühmade hulk (senise 32 rühma asemel 8), mille seast valida.

Olemasolevate kaartide üleminek

Rühmade koondamine toob kaasa vajaduse võimaldada 2019. aasta lõpus n-ö vanasse süsteemi kuuluvate stoomitoodete rühmade kaartide üleminek uude süsteemi. Selleks loob haigekassa kõikide olemasolevate kaartide asemel uued kaardid uutele rühmadele ning vanad kaardid kaotavad kehtivuse. Näiteks kui patsiendil on rühma „Kolostoomi stoomikotid“ kaart, siis luuakse talle uus kaart „Stoomikotid“ limiidiga 550 kotti kalendripoolaastas. Kui patsiendil on lisaks ka rühma „Ileostoomi stoomikotid“ kaart, siis luuakse rühma „Stoomikotid“ kaart limiidiga 920 kotti kalendripoolaastas.

Analoogset põhimõtet järgitakse ka rühmade  „Stoomi alusplaadid“, „Stoomi alusplaadi lisakinnitused“, „Alkoholivaba stoomipasta“ ja „Stoomikotivöö“ kaartide loomisel. Rühma „Stoomihooldusvahendid“ kaart luuakse kõigile patsientidele, kel on 2019. aasta lõpus vähemalt üks kehtiv stoomihooldusvahendi rühma kaart 15 võimalikust. Kui kehtivate hooldusvahendite kaartide arv on 1-5, siis saab uue rühma „Stoomihooldusvahendid“ kaardi limiidiks 20 müügipakendit kalendripoolaastas, üle 5 kaardi olemasolul 40 müügipakendit kalendripoolaastas. Muudatusega võib tõenäoliselt väheneda patsiendi meditsiiniseadme kaartide hulk, kuid võimalused stoomitoodete soetamiseks ei halvene.

Uue loeteluga ühtlustab haigekassa astma vahemahutite hüvitamise tingimusi. 

Muudatused vahemahutite hüvitamisel

Senised kaks vahemahutite hüvitamise tingimust (eraldi kuni 4-aastastele ja 4-10 aastastele lastele) koondatakse üheks hüvitamise tingimuseks, mis on seotud kõigi vahemahutite rühma kuuluvate pakenditega. Uuest aastast hüvitab haigekassa kuni 10-aastastele lastele ühe bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti 12 kuu jooksul. Muudatuse tulemusel suureneb alla nelja-aastastele lastele hüvitatav vahemahutite kogus kahelt seadmelt nelja aasta jooksul ühe seadmeni aastas. Lisaks tekib kuni 10-aastastel (k.a) lastel sõltumata vanusest võimalus valida kõikide vahemahutite rühma kuuluvate toodete seast sobivaim (huuliku või sobivas suuruses maskiga) seade.

2019. aasta lõpus kehtivate, vähemalt osaliselt kasutamata limiidiga vahemahutite kaartide üleminekul uude süsteemi luuakse kõikidele patsientidele uus vahemahutite rühma kaart, mis kehtib 12 kuud alates 1. jaanuarist 2020 ja mille limiit on 1 tk, ning vana kaart kaotab kehtivuse.

Alates 2020. aastast hüvitab haigekassa haavasidemeid ka mitmete harvaesinevate haavadega patsientidele. Lisaks koondatakse haavasidemete rühmi ja hüvitamise tingimusi. 

Muudatused haavasidemete hüvitamisel

Uue loeteluga asendatakse varasemad haava või haavandi tüübist lähtuvad haavasidemete rühmad „Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade / diabeetiliste haavandite / lamatishaavandite / põletushaavade / kiiritusjärgsete haavade / gangrenoosse püodermia raviks“ kahe uue rühmaga: „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ ja „Antibakteriaalsed haavasidemed“.

Mitteantibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise perioodi pikkus on sarnaselt senisele kuus kuud, kuid antibakteriaalsete haavasidemete kaardi kehtivusaeg lüheneb vastavalt ekspertide ettepanekule ühe kuuni, vältimaks nende otstarbetult pikaaegset kasutamist. Seejuures põhjendatud ravivajaduse korral on arstil õigus peale esimest ravikuud kirjutada uus kaart antibakteriaalsetele haavasidemetele. Patsiendil võivad samaaegselt olla mõlemad haavasidemete kaardid.

Lisaks laiendab haigekassa haavasidemete hüvitamist atüüpiliste haavandite, operatsioonijärgselt tüsistunud haavade, laguneva kasvaja ja lümfitursest tingitud haavanditega patsientidele. 

Haavasidemete rühmade koondamisega seotult koondatakse hüvitamise tingimused vastavalt haavade arvule kolmekaupa. Mitteantibakteriaalseid haavasidemeid hüvitatakse kuue kuu jooksul 1-3 haava või haavandi korral 80 tükki, 4-6 haava või haavandi korral 160 tükki, 7-9 haava või haavandi korral 240 tükki ja 10-12 haava või haavandi korral 320 tükki. Antibakteriaalseid haavasidemeid hüvitatakse ühe kuu jooksul 1-3 haava või haavandi korral 25 tükki, 4-6 haava või haavandi korral 50 tükki, 7-9 haava või haavandi korral 75 tükki ja 10-12 haava või haavandi korral 100 tükki.

Hüvitamise tingimuste koondamine annab patsientidele haavasidemete soetamisel suurema paindlikkuse, võimaldades suurema haavaeritise korral vahetada haavasidemeid senisest sagedamini. Samuti on hüvitatava koguse määramisel arvesse võetud enim kasutatava suurusega (N5 ja N10) pakendeid, millest tulenevalt on hüvitatava koguse viimane number kas 5 või 0. Muudatuse tingib asjaolu, et kõik tootjad ei ole valmis oma tootepakendeid avama ja haavasidemeid üksikuna müüma. Uued limiidid aitavad vältida olukorda, kus patsient peab haigekassa poolt limiidiga kompenseerimata, kuid pakendis sisalduvad haavasidemed täishinnaga lisaks ostma.

Epidermolysis bullosaga patsientidele hüvitatavad haavasidemed jäävad sarnaselt senisele eraldi rühma, seejuures laieneb neile patsientidele hüvitatavate haavasidemete valik – patsientidel tekib võimalus osta Epidermolysis bullosa rühma haavasidemete kaardiga kõiki meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid haavasidemeid. Lisaks hakkab haigekassa Epidermolysis bullosaga patsientidele hüvitama liimieemaldusvahendeid kleepäärega haavasidemete ohutumaks eemaldamiseks.

Olemasolevate kaartide üleminek

2019. aasta lõpus kehtivate, vähemalt osaliselt kasutamata limiidiga haavasidemete kaartide üleminekul uude süsteemi luuakse kõikidele patsientidele uue rühma „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ kaart, millele rakenduv hüvitatav kogus tuleneb aasta lõpus kehtiva kaardi hüvitamise tingimusele vastavast haavade arvust. Näiteks kui hetkel vastab hüvitatavate haavasidemete arv neljale haavandile, siis uuele kaardile määratakse 4-6 haava/haavandi hüvitamise tingimus. Patsient, kellel on 2019. aasta lõpus rohkem kui üks haavasideme kaart, saab 2020. aastal kaardi „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ suurima võimaliku limiidiga ehk 320 haavasidet kuue kuu jooksul.

Kõigile patsientidele, kel on aasta lõpus kehtiv haavasidemete rühma kaart, luuakse lisaks ka antibakteriaalsete haavasidemete kaart, mille hüvitatav kogus on kõigil loodud kaartidel 50 haavasidet ühe kuu jooksul ja kehtivusaeg üks kuu.

CPAP seadmete hüvitamise tingimustes täpsustatakse, et haigekassa rahastab uut CPAP seadet juhul, kui see on välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat kasutusaastat.

Muudetakse ka venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks kasutatavate kompressioontoodete hüvitamise tingimusi. Uute tingimuste järgi peab krooniline venoosne puudulikkus (CEAP klassifikatsiooni järgi C4-C6 klass) olema diagnoositud vastavalt 2019. aasta ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi“ soovitustele ning ravidokumentatsioonis olema kirjeldatud objektiivne leid ja põhjendatud CEAP klassifikatsiooni C komponendi valik.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Tervisekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.