Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

1. Tervisekassas registreeritud, arsti poolt lõpetamata töövõimetuslehe (TVL) andmete muutmine.

1.1. Õiendit ei ole vaja Tervisekassale saata, kui arst soovib töövõimetuslehe lõpetamisel muuta:

  • hooldatava isikukoodi,
  • diagnoosi,
  • töövabastuse põhjust,
  • töövabastuse perioodi alguse- ja lõpu kuupäeva.

1.2. Õiend on vaja Tervisekassale saata, kui arst soovibTervisekassas registreeritud lõpetamata TVL-l teha teistsuguseid muudatusi, näiteks:

  • patsient loobub avatud TVL-st,
  • arst on ekslikult avanud järglehe asemel esmase lehe,
  • arst on avanud vale lehe liigi,
  • TVL on väljastatud valele isikule jms põhjused.

TVL tühistamiseks jm paranduste tegemiseks saadab arst Tervisekassasse vormikohase allkirjastatud „Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks“.

 

2. Kõikide muudatuste tegemiseks arsti poolt lõpetatud TVL-l peab arst saatma Tervis​​​​​​​ekassasse vormikohase allkirjastatud„Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks“.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.