Laste hambaravi leping

Lepingu info

Kõigil täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tasuta vältimatut hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse erakorraliselt selliste haigusseisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädakolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatut hambaravi nõudva seisundiga, otsustab hambaarst. 

Vältimatus hambaravis osutatavad teenused

 • 52400 hambaarsti vastuvõtt;
 • 52413 pinnaanesteesia;
 • 52414 injektsioonanesteesia;
 • 52450 ühe juurega hamba sh piimahamba eemaldamine;
 • 52451 mitme juurega jäävhamba või piimahamba raskendatud eemaldamine;
 • 52452 sügavalt murdunud jäävhamba või purunenud hamba eemaldamine;
 • 52457 mädakolde avamine ja ravimenetlused;
 • 52458 kirurgilise sekkumisega järelkontroll;
 • 52460 haava sulgemine õmblustega;
 • 52459 traumajärgse haava korrastamine;
 • 52445 traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses
 • 52453 hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga;
 • 52405 intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile);
 • 52406 ortopantomogramm (digitaalne või filmile);
 • 2202 anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1;
 • 2203 anesteesia kestus 1 kuni alla 2;
 • 2204 anesteesia kestus 2 kuni alla 3;
 • 2112 recovery (ärkamisruum; üks tund).

Elupuhune hambaravi

Arsti otsuse alusel võtab Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikult. Nii perearstil kui eriarstil (v.a hambaarstid) on õigus nimetatud otsus langetada, kandes selleks kindlustatud isiku kohta esitatud raviarvele koodi 9072 (Elupuhune hambaravi).

Tasuta  hambaravi ei kehti kõikidele erivajadustega inimestele. Tervisekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

Seisundid, millest peavad perearstid või eriarstid  lähtuma puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikutegrupi määramisel on nii isiksuse psüühilised iseärasused kui füüsilised seisundid, mille tõttu patsiendil puudub kõrvalise juhendamisega võimekus suuhügieeni eest hoolt kanda.

Kriteeriumite loetelu:

 • intellektipuue (sügav vaimne alaareng);
 • autistliku spektrumi häire;
 • dementsus;
 • muud psüühilised kõrvalekalded,
 • halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest;
 • liigutushäired (näiteks parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi);
 • kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused 
 • Tasuta hambaravi võimalust saavad kasutada ka allpool kirjeldatud onkoloogilise ja hematoloogilise diagnoosiga inimesed.

 

Oleme seadnud kriteeriumid, mis on sagedasemateks põhjuseks, et inimesed vajaksid elupuhust hambaravi kogu ulatuses. Kriteeriumid, millest raviarst või perearst peab elupuhuse hambaravi määramisel lähtuma:

Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest nosoloogiast, mille tõttu patsient ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral:

 • Intellektipuue (sügav vaimne alaareng)
 • Autistliku spektrumi häire
 • Dementsus
 • Muud psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos).

Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil inimene ei ole suuteline suuõõne hügieeni protseduure läbi viima

 • Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest
 • Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi
 • Kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu, mille tõttu isik ei tule toime suuhügieeni toimingutega

Onkoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C00–C14, C30–C32)

 • kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja, kes saab või on saanud kiiritusravi ja/või keemiaravi ja kes on saanud antiresorptiivset ravi (bisfosfonaadid, denosumab). 

Hematoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C90–C96) 

 • kellel on diagnoositud hulgimüoloom või lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomuline kasvaja ja kes vajab ravi osana koodidega 8101 ja 8102 tähistatud tervishoiuteenuseid või antiresorptiivset ravi (kood 486R). 

Kui perearst või erialaarst on määranud süsteemis inimese raviarvele statistilise koodi 9072 (see on ühekordne tegevus), mis on eluaegne hambaravi, siis inimese hambaravi eest tasub kogu mahus Tervisekassa.

Õigus teenuste kasutamiseks tekib isikul kuni ühe kuu pärast alates tunnuskoodi 9072 märkimise päevast raviarvele ja raviarve edastamisest Tervisekassale.  

 • Sihtrühma patsiendi õigust hambaravile on hambaarstil võimalik kontrollida täiskasvanute hambaravi hüvitise limiidi kontrolli ja /või MISP süsteemi kaudu.  Limiidina kuvatakse isikule hüvitise määrana  ,,TASUTA”. Mispi kasutusjuhendi leiate siit.

Raviarvete tasumiseks esitamine toimub sarnaselt laste hambaravi teenustele ravitüübiga 34. Elupuhuse hambaravi teenuste osutamine ei mõjuta Teie raviasutuse laste hambahaiguste ennetuse ja ravi rahastamise lepingus kokkulepitud rahalist mahtu.

Hoolekandeasutuses õendusteenusel olevatel inimestel on võimalik hinnata hambaravi vajadust hoolekandeasutustes kohapeal ja nõustada töötajaid klientide suutervise hoidmisel.  Hambaarstiga koostöös videokonsultatsiooni teostab ja vajadusel ravile pöördumise juhised annab hoolekandeasutuse õendusteenuse osutaja, kes broneerib videokonsultatsiooni aja haiglatingimustes hambaraviteenuse osutajale läbi üleriigilise digiregistratuuri.

Täiskasvanute tasuta ortodontiline ravi

Täiskasvanu ortodontilise ravi eest tasub Tervisekassa huule-suulaelõhe, muu näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengu ja harvikhaigusega juhul kui:

 • kirurgilist ravi ei ole võimalik planeerida enne 19- aastaseks saamist;
 • arsti otsusel on vaja ortodontiline ravi edasi lükata haiguseisundist tingitud näo-lõualuusüsteemi arengufaasi lõpuni.

Teenust saab kasutada ainult  Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

Õiguse teenuse saamiseks otsustab raviarst. Teenusele pääsemiseks tuleb arvestada tavapärasest pikema ooteajaga.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.