Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Programmi tutvustus

Inkubatsiooniprogramm on perearstiteenuse järjepidevuse tagamise toetusmeede, mis ühendab nimistuta perearsti nimistust loobuva perearstiga.  Nii võimaldab nimistu sujuvat järkjärgulist üleandmist. Programmi näol tekib nimistut üle andval perearstil ja nimistuga tutvuda soovival perearstil hea võimalus koos töötada.

Programmi sõnastus TTL-is: „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

Tasustatakse koodiga 3052. Tasu makstakse 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Programmis osalemise eelised

Nimistust loobuv perearst:

 • lisatasu 4372 eurot kuus, et kaasata töösse nimistuga tutvuv perearst;
 • saab nimistu turvaliselt üle anda;
 • nimistu patsiendid saavad varakult teada perearsti loobumise soovist;
 • nimistu patsiendid saavad võimaliku uue perearstiga tutvuda ja harjuda;
 • saab vähendada järkjärgult töökoormust;
 • järjepidev arstiabi ei katke;
 • võimalus on soovi korral jätkata oma nimistul abiarstina;

Nimistuga tutvuv perearst saab:

 • programmis osalemise tasu;
 • tutvuda nimistu patsientidega;
 • tutvuda nimistuga töötava meeskonnaga;
 • tutvuda tervishoiuteenuse osutaja korraldusliku poolega;
 • alustada ettevõtlusega järkjärgult, saades tuge eelmise perearsti poolt;
 • töötava perearsti kõrvalt kogemuse ja kindluse iseseisvalt alustada;
 • inkubatsiooniprogrammis osalemise eest olulise eelise nimistu konkursi tulemuses;
 • võimaluse kaasata nimistust loobuv perearst abiarstiks;

Programmis osalemiseks vajalikud tegevused

Kui inkubatsioonipaar on olemas, siis on edasised sammud alljärgnevad:

 • Lisatasu saamiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja Tervisekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. Taotlus kannab nimetust “Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“.

Taotluse vormi leiate Tervisekassa kodulehel Perearstiabi- juhendid ja taotlused

 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt lisatasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Kui muutuvad taotluse punktis 3 toodud peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti andmed, tuleb Tervisekassale esitada uus taotlus.
 • Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Tervisekassasse nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil (kuid mitte rohkem kui 12 kuud) kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel.
 • Kood 3052 – 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Kuidas leida programmiks paariline?

Kui teine paariline programmis osalemiseks puudub, siis saan toetada Teie soovi ja reklaamida üleskutset TÜ Peremeditsiini õppetooli viimase aasta residentide seas. Kokkuleppel on võimalik edastada Teie soov NOPE listi kaudu noortele perearstidele. Loodetavasti õnnestub meil sobiv huviline ja nimistuga jätkaja leida.

Nimistust loobumise avaldus esitatakse minimaalselt 6-kuud enne töö lõpetamist. Kui inkubatsiooniprogrammi huviline ilmub varem, saab avaldust esitada ka 12 kuud ette, et kasutada ära võimalus osaleda inkubatsiooniprogrammis kuni 12 kuud.

Kui inkubatsiooniprogramm on just Teie jaoks, siis palun pöörduge kirjalikult perearts [at] tervisekassa.ee (perearst[at]tervisekassa[dot]ee) .

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.