Perehüvitise saaja

Väikelapsega kodus olemise ajal, on võimalik saada ravikindlustus koos riiklike perehüvitistega. 

Perehüvitiste kohta loe lähemalt sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on:

  • vanemahüvitise saajal  
  • mittetöötaval lasterikka pere toetuse saajal, kes kasvatab 3–6 alla 19-aastast last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane  
  • lasterikka pere toetuse saajal, kes kasvatab 7 ja enamat alla 19-aastast last 

NB! Riigipoolset ravikindlustust saab vaid üks vanem. Andmed ravikindlustuse tekkimiseks esitab Sotsiaalkindlustusamet.

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest

Kindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohutuse lõppemisest.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.