Projektiidee vorm

Seda vormi kasutades saab esitada tervisesüsteemi arendusprojekti idee Tervisekassale eelnõustamisele.

Eelnõustamise käigus suhtleb Tervisekassa idee esitajaga, et välja selgitada idee vastavus tervisesüsteemi arendusprojektide toetamise eesmärgile ja teha ettepanekuid idee edasiarendamiseks.

Eelnõustamise tulemusena Tervisekassalt positiivse hinnangu saanud projektiidee elluviimiseks on võimalik esitada taotlus tervisesüsteemi arendusprojektide toetuse saamiseks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

1-2 lausega: Kellele, mida, kuidas soovite pakkuda?
Milles seisneb vajadus lahenduse järele? Miks on teie pakutav lahendus oluline? (max. 200 sõna)
Kes on projektist kasu saajad ja mis nende jaoks projekti tulemusel paremaks muutub? (max. 200 sõna)
Milles lahendus seisneb? Kuidas see toimib? (max. 200 sõna)
Mis on projekti oodatavad tulemused Kuidas projekti tulemusi mõõdetakse ning millised on oodatavad tulemused. (max. 200 sõna)
Mis on juba ära tehtud (nt erinevad uuringud) või juba olemas (nt osapoolte kokkulepped, partnerid, tehnoloogiline lahendus, projektijuht, rahalised ressursid vms)? (max. 200 sõna)
  • Mis ressursid (raha, kompetents, osapooled vms) on idee realiseerimiseks vajalikud?
  • Millised ressursid on olemas ja millised on veel puudu?
  • Kuidas plaanite puuduvad ressursid hankida?
  • Milline on idee realiseerimise ajaraam?
(max. 200 sõna)
Kirjelda meeskond ja nende rollid ning kompetentsid?
Kellele ja millal on ideed tutvustatud?
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.